04.05.2007 00:00

Divadlo Letí zastavuje činnost

Divadlo Letí o.s. letos získalo na svůj hlavní projekt „Volání neklidných“ jak dotaci od Hlavního města Prahy, tak i od Ministerstva kultury. Vlivem různých okolností (viz níže) však dosud v reálu nedorazila na účet divadla z těchto dotací ani koruna.

Divadlo nicméně mezitím (tj. v období leden až duben 2007) pokračovalo v realizaci tohoto projektu a připravilo dvě nové premiéry:

Náš malý svět severoirského dramatika Garyho Mitchella v Divadle v Řeznické a autorský projekt režiséra Mariána Amslera Praha Letí v Paláci Akropolis.

Kromě toho divadlo dále reprízovalo některé starší inscenace v Eliadově knihovně DNZ (Holky Elky a Dva bratři) a pokračovalo v realizaci dalších projektů, jakým je např. série scénických čtení 8v8.

To vše ze soukromých peněz svých členů a dotací partnerů jednotlivých projektů (Divadelní agentura DILIA, Palác Akropolis atd.). Všichni herci, režiséři, dramaturgové, produkční a další spolupracovníci divadla v této době pracovali bez nároku na jakýkoli honorář a divadlo naopak sami štědře dotovali. Po 4 měsících tohoto „nouzového“ provozu a dvou nových premiérách je však situace dále neudržitelná a divadlo je nuceno dočasně zastavit provoz všech projektů, na které nezískává prostředky z jiných zdrojů. To v praxi znamená, že bude pokračovat např. projekt 8v8, divadlo se bude účastnit festivalů, ale v květnu a červnu neproběhne žádná pravidelná repríza a neuskuteční se ani plánovaná třetí premiéra projektu Volání neklidných.

Příčiny:

V případě obou institucí jsou příčiny zdržení dotací různé. Vedení divadla je s příslušnými zaměstnanci obou institucí v pravidelném kontaktu a na obou stranách je patrná snaha situaci vyřešit – ta však zatím bohužel není úspěšná. Pražské grantové řízení letos dle vyjádření Magistrátu proběhlo opožděně kvůli volbám, situace, kdy není na konci dubna stále jasné, kdy dotace dorazí, je prý ojedinělá a nebude se v příštích letech opakovat.

Na Ministerstvu kultury zase došlo ke sporu s Ministerstvem vnitra. Jde o to že MV již nějakou dobu odmítá registrovat stanovy občanských sdružení, pokud ze stanov jasně nevyplývá, že se tato sdružení zabývají kulturními aktivitami pouze na amatérské či zájmové bázi (Letí o.s. vzniklo v září 2005 a bylo přinuceno takovou formulaci do svých stanov přidat). Domnívá se totiž, že občanské sdružení není vhodná forma pro kulturní organizaci působící na profesionální bázi. To je však nový výklad, který neodpovídá předešlé praxi (např. agentura DILIA, která je sdružením profesionálních umělců, dokonce ve vedlejší činnosti dosahuje zisku atd. je svým zřízením též občanské sdružení a takových příkladů by bylo možné uvést mnohem víc). Ministerstvo kultury naproti tomu letos odmítlo vyplatit dotace z grantů na profesionální činnost sdružením, která mají ve stanovách, že jsou amatérská. Tento spor mezi oběma ministerstvy zatím nedohlédl nějakého jasného řešení, a proto stále není ani přibližně možné odhadnout, kdy (a jestli vůbec) přidělený grant Divadlu Letí dorazí.

Z výše uvedených důvodů tedy Divadlo Letí pozastavuje svou činnost na období květen až červen 2007. Všem zklamaným divákům a divadlům, kterým jsme zkomplikovali hrací plány (tj. jmenovitě Divadlu Na Zábradlí a Divadlu v Řeznické), se velice omlouváme a budeme se pilně snažit situaci co nejdříve vyřešit.

Další informace Vám poskytne Marie Špalová, dramaturgyně divadla Letí (mariespalova@seznam.cz)

Zdroj: mariespalova@seznam.cz

Autor článku: Informace z divadel