20.09.2012 14:09

Divadlo loutek Ostrava pořádá pravidelný podzimní festival

Divadlo loutek Ostrava pořádá v sudých letech Divadelní pouť bez bariér – přehlídku divadelní tvorby, která hledá cesty a staví mosty přes bariéry všeho druhu, okolo nás i v nás. Čtyřdenní běh 7. bienále Divadelní pouti bez bariér začne již v pondělí 24. září. Na festivalu se kromě českých divadel sejdou i umělci ze Slovenska, Německa, Itálie a Japonska.

Vůbec poprvé zve Divadlo loutek Ostrava k divadelnímu prožitku i nejmenší děti od jednoho roku, a to na představení On – Off (La Baracaa, Itálie), které rozsvěcí plamínky v očích nejmenších dětí po celém světě a dokazuje, že ani nejútlejší věk není překážkou pro vnímání divadla. Jen o málo větší diváci ve věku batolecím si mohou užít hravý pohádkový Papiermumrei (Compagnie Goldene Fische, Německo). Dětem předškolního věku je určena poetická pohádka Janek a kouzelná fazole (Naivní divadlo Liberec) s tradičním svárem dobrých a zlých sil.

K opačnému břehu života pohlíží komedie Arnošta Goldflama Ředitelská lóže (Divadlo v Řeznické, Praha), která se laskavě pousmívá nad trpkostmi stáří. Životem ji naplňují vynikající herecké výkony Stanislava Zindulky a Aloise Švehlíka.


Bohnická Company: Marťanské etudy

S bariérami osamělosti se s vtipem a hravostí vyrovnávají Marťanské etudy (Bohnická Company), ve kterých vystupují pacienti Bohnické psychiatrické léčebny spolu s profesionálními herci Martinem Učíkem a Antonínem Novotným. Zdravotně postižení z občanského sdružení Bílá holubice účinkují v úchvatném pohybovém představení Řeč duše, v němž se bariéry překonávají silou vůle a čistotou ducha. V komedii Tož, zbojníci… (Naděje, Vsetín) se na jevišti potkávají pacienti i zaměstnanci stacionáře pro lidi s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. O nezměrných možnostech vnitřní síly a svobody vypovídá pohybové představení herce Martina Heřmana Fryse (Divadlo Půlnebí) Vy tomu věříte? aneb Don Quijote de la Mancha. Jak vyzrát na vlastní strach předvede dětem Strašpytlík Muko (DLO). Při Cestě kolem světa za absolutní tmy (Studio Damúza, Praha), jež je originálním zpracováním klasické verneovky, si užijí divadlo i nevidomí, vidomí si zase vyzkoušejí, jaké je nevidět. Slyšící i neslyšící herci zahrají pro slyšící i neslyšící diváky Zlatý kolovrat (Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící DIFA JAMU) v mluvené řeči se simultánním překladem do řeči znakové. O zdolávání překážek na cestě osudové cikánské lásky promlouvá tragikomedie Romaldíno a Kamila (Bábkové divadlo Žilina). Nad smutkem tlusté holčičky vyhraje fantazie v představení Paula a lehkost bytí (Theater Junge Generation, Německo), které je určeno dětem, pro něž není bariérou německý jazyk. Rozpustilí Tučňáci na arše (DLO) překonají všechny nástrahy a bariéry silou kamarádství a dobré vůle. Zlatá rybka (Naoko Taniguchi, Japonsko) nasvěcuje známý příběh o rybáři a jeho chamtivé ženě i z trochu odlišného úhlu pohledu přímořských národů.


Divadlo Unlimited: Svatá země

Festival uzavře derniéra vynikající pražské inscenace Svatá země (Divadlo Unlimited, Praha). Děsivý příběh z nám tak cizího, a přitom neustále se přibližujícího muslimského světa inscenovala Lucie Málková (mimo jiné režisérka Sofiina světa v DLO) osobitým způsobem, který útočí na náš podvědomý obranný odstup od problémů, které se nás zdánlivě netýkají.

Součástí festivalu jsou také výstava díla nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové a výstava fotografií Samizdat na Kubě, zapůjčená humanitární společností Člověk v tísni, literární pořad Nevídané okamžiky z poezie a prózy nevidomých spisovatelů, pohádková představení loutkového divadla Cirkus Žebřík v nemocnicích a speciálních ústavech, terapeutické dílny a tematické besedy po některých představeních.


Naivní divadlo Liberec: Janek a kouzelná fazole

Autor článku: Jana Pithartová, foto: La Baracaa - On-Off

Divadlo loutek Ostrava pořádá pravidelný podzimní festival