01.12.2022 11:58

Divadlo na cucky vyhlašuje rezidenční výzvu na leden 2023

Výzva je určena pro umělce z oblasti divadla, tance a nového cirkusu a směřuje k jednotlivcům i skupinám (do 6 osob). Chceme zrealizovat dva rezidenční pobyty, v konkrétních termínech: 9.–15. 1. 2023 a 16.–22. 1. 2023

Nabízíme:

  • Prostory pro zkoušení a kreativní práci:

Black box (o rozměrech jeviště 5,5×7 m, hlediště 5,5×7 m, s možností zrušit elevaci a prodloužit tak jevištní prostor), který disponuje velmi dobrým světelným i zvukovým vybavením a dřevěnou podlahou s možností položit baletizol.

Příjemný prostor zkušebny (o rozměrech podia 4,5×2,5 m; hlediště 4,5×7,6 m), denní světlo, soundsystem, možnost zatemnění či projekce přímo na stěny.

  • Základní technickou podporu během rezidence (světla, zvuk)
  • Po dohodě finanční příspěvek na ubytování v Olomouci

Výměnou za to požadujeme:

  • Uvádění podpory Divadla na cucky v propagačních materiálech projektu

Rezidenci není nutné zakončit výstupem pro veřejnost, podpoříme i projekty ve fázi výzkumu nebo sběru materiálu.

Vaše CV a stručný popis projektu, na kterém byste chtěli u nás pracovat, zasílejte na e-mail heskova@divadlonacucky.cz a uveďte, ve kterém ze dvou termínů byste se chtěli rezidence zúčastnit.

Uzávěrka: 16. 12. 2022


Divadlo na cucky announces an open call for residencies in January 2023

The call is open for artists in the field of theatre, contemporary dance and new circus, for both individuals and groups (up to 6 people). We will support two residencies, in two concrete dates: 9.–15. 1. 2023 and 16.–22. 1. 2023

What we offer:

  • Space for rehearsals and creative work:

Black box with dimensions of 5,5×7 m (stage), 5,5×7 m (auditorium). There is a possibility to dismount the elevation and make the stage space bigger. The black box is equipped with a good light and sound systems and a wooden floor with the possibility to cover by vinyl dance floor.

Rehearsal room with dimensions of 4,5×2,5 m (stage) and 4,5×7,6 m (auditorium), has a lot of natural light, sound system, a possibility to darken the space, or project on the walls.

  • Basic technical support during the residency (light, sound)
  • Financial support for accommodation in Olomouc

What we ask for in return:

  • Presenting Divadlo na cucky in all promotion materials of your project

The residency doesn’t have to be finished by any public performance – we will also support projects in the phase of research or material gathering.

Please send your CV and a brief description of the project you would like to work on.

Contact email: heskova@divadlonacucky.cz. Please state, in which of the dates you would like to come.

Deadline: 16. 12. 2022

Autor článku: Zdeněk Vévoda