27.02.2015 11:16

Divadlo na Mostě

Projekt Divadlo na Mostě bude probíhat od března do října 2015 na sídlišti Černý Most II v Praze, v bezbariérovém prostoru Oáza. Jeho cílem je propojit sousedy z Černého Mostu, dát jim příležitost se setkat, tvořit a užít si společně strávený čas.

Projekt vychází z přání zdravotně postižených obyvatel, kteří chtějí hrát divadlo a zároveň cítí potřebu navázat hlubší vztahy v místě, kde žijí. Divadlo na Mostě je ale otevřené všem dospělým obyvatelům Čerňáku bez ohledu na pohlaví, vzdělání, zdravotní handicap, barvu vlasů, tvar očí nebo oblíbené jídlo. Během tří měsíců společně vytvoříme divadelní představení na základě příběhů a témat, která přinesou účastníci projektu. Budeme zkoumat svůj vztah k Černému Mostu, ptát se sousedů a přátel, objevovat neznámá místa a na ta známá se dívat novýma očima. Odkud kdo na Čerňák přišel? Jak se mu tady žije? Co mu dělá radost a co ho pálí? A dá s s tím něco dělat? Budeme si vyprávět, ptát se, naslouchat a experimentovat.
16. června 2015 odehrajeme na Černém Mostě premiéru a v září reprízu v rámci sousedské slavnosti Zažít město jinak. Projekt realizuje nezisková organizace Laboratoř divadla utlačovaných, zkoušky povede režisérka Martina Čurdová.

Černý Most trpí problémy mnoha velkých sídlišť – málo veřejných prostranství, stromů a parků, málo kultury, kterou by mohli místní navštěvovat. Ti často dojíždí za prací a zábavou do centra a tím pádem se spolu moc nepotkávají. Specifikem Černého Mostu je vysoké procento  zdravotně postižených obyvatel díky zástavbě bezbariérových bytů. Podle Červeného kříže má zdravotní handicap cca 10 % obyvatel Černého Mostu. Stěhují se sem lidé z různých částí Prahy i celého Česka, kteří ve svém bydlišti nemají možnost získat bezbariérový byt. Přichází tak o sociální kontakty a nové vazby podle vlastních slov navazují jen těžko – jak mezi sebou navzájem, tak i s ostatními obyvateli sídliště. 

Komunitní divadlo propojuje komunitu skrze společný tvořivý proces. Nabízí lidem prostor, kde mohou lépe poznat sami sebe i ostatní a rozvíjet svoje dovednosti. Umožňuje jim vyprávět a sdílet svoje příběhy a příběhy místa, kde společně žijí. Otevírá diskuzi nad otázkami a problémy, které jsou pro ně důležité a hledá možná řešení, motivuje je k aktivitě a změně. A také posouvá lidi z role pasivních konzumentů do role aktivních tvůrců kultury, která může změnit komunitu.

www.divadlonamoste.cz

www.facebook.com/divadlonamoste

Autor článku: Martina Čurdová

Divadlo na Mostě