16.02.2021 08:33

Divadlo rozmanitostí: konkurz (herec a herečka)

Divadlo rozmanitostí, loutková a alternativní scéna Městského divadla v Mostě, vypisuje konkurz na pozici HERCE a HEREČKY.

Nabízíme kreativní práci v mladém tvůrčím kolektivu, garantujeme prostor pro osobní i umělecký
rozvoj. Možnost práce na celý i částečný úvazek.

POŽADAVKY:

Herečka ve věku 18 – 30 let
Herec ve věku od 18 – 55 let
Muzikálnost a hra na hudební nástroj je velkou výhodou.
Vzdělání v oboru či praxe v divadle je výhodou, nikoliv podmínkou účasti konkurzu.

PODMÍNKY ÚČASTI KONKURZU:

Do 11.3. potvrdit účast na konkurzu, email rozmano@divadlo-most.cz a zároveň zaslat následující
materiály:
- strukturovaný životopis / portfolio
- krátký motivační dopis, proč mám zájem o práci v dětském (loutkovém / alternativním)
divadle

NA KONKURZ SI PŘIPRAVITE:

- 1 monolog (více monologů rozdílného charakteru výhodou)
- 1 báseň nebo 1 prozaický text
- 1 píseň (uchazeč se může doprovodit sám, nebo si donést vytištěné noty případně hudební
podklad na flash disku)
- 1 etuda s předmětem či loutkou (min. délka trvání 2 minuty)

Konkurz se uskuteční v úterý 16.3. v Divadle rozmanitostí (Topolová 1278, 434 01 Most). V případě, že se zájemce nebude moci dostavit na konkurz, je možné domluvit si náhradní termín.
Přesný harmonogram průběhu konkurzu bude uchazečům zaslán nejpozději 3 dny před datem
konání.

Autor článku: MgA. Hana Marvanová, dramaturg