10.12.2013 14:03

Divadlo rozmanitostí v Mostě otevírá Studio mladých divadelníků

Při oslavě 25. výročí založení Divadla rozmanitostí v rámci přípravy představení Karkulka, tvořeného ve spolupráci žáků dramatického a výtvarného oddělení ZUŠ Moskevská a klientů DSS v Janově, se ukázalo, že v Mostě je skupina dětí, které disponují talentem a hlavně chutí tvořit. Tato konkrétní zkušenost vedla k myšlence založit při Divadle rozmanitostí studio, které  by tyto děti sdružovalo, rozvíjelo jejich nadání, umožňovalo  jim v aktivním divadelním provozu získávat zkušenosti, a v konečném výsledku společným úsilím vytvořit „profesionální“ představení.

Studio je v pravém smyslu studijní a experimentální místo, kde je možné hrát si, zkoumat nové možnosti, zapomenout na omezení stísňující „opravdové“ divadlo. Může tak vzniknout autorsky pojaté divadlo, vycházející z nezaměnitelné metody kolektivní autorské improvizace a hravého herectví, směřujícího k nekonvenčnímu ozvláštnění uváděných textů.

Divadlo rozmanitostí není jen milá vzpomínka na loutkové představení, z jehož návštěvy vám uvízl v paměti obrázek strašidelného čerta nebo komického zvířátka. Divadlo rozmanitostí se otevírá všem mladým lidem, kteří mají touhu vyzkoušet své umělecké nadání jakéhokoli druhu v praxi. Všem, kteří mají touhu pracovat a převézt sny ve skutečnost. Divadlo rozmanitostí otvírá Studio, jehož cílem je dát dohromady skupinu tvůrčích lidí, kteří společně budou umět fungovat jako plnohodnotný profesionální soubor. Hledáme mladé lidi, kteří cítí, že něco umějí, a ještě více se toho chtějí naučit. Ale pozor – Studio bude škola života. Škola je základ života a nic jí nenahradí. Pro Studio mladých divadelníků tím víc platí, že nebude nahrazovat výuku žádného oboru Základní umělecké školy. Naopak - nabídne nedocenitelnou zkušenost praxe, tolik žádanou v dnešním tvrdém světě práce, případně pomůže rozhodnout se a připravit těm, kteří uvažují o budoucím studiu na nějaké střední či vysoké umělecké škole.

Divadlo rozmanitostí se otevírá všem mladým, kteří chtějí dělat divadlo!

Kdo všechno vlastně divadlo dělá? HERCI – jasně, ti jsou taky nejvíc vidět. Ale za nimi stojí obrovský zástup nepostradatelných umělců a pomocníků, bez kterých by nebylo vidět vůbec nic. VÝTVARNÍCI – někdo musí vymyslet ten neexistující snový svět na jevišti, ve kterém se herci pohybují, a díky kterému diváci na hodinu a víc uvěří, že vidí moře, království ze zlata nebo perníkovou chaloupku. KOSTÝMOVÍ  VÝTVARNÍCI – co mají herci na sobě je nesmírně důležité, kostým otvírá představivost herce, a ta síla, která v něm vyvolala pocit, že je na chvíli Hamletem, proudí vstříc divákům, a ti zase díky tomu uprostřed Elsinoru nevidí známého herce, ale skutečného dánského prince. HUDEBNÍCI – ti kdo hudbu stvoří a ti kdo ji vyluzují.

Jen si vzpomeňte na nějakou filmovou melodii a uvědomíte si, jak silné pocity hudba vyvolává, a že společně s uměním TANEČNÍM dokáže mluvit beze slov. ZPĚVÁCI slovy a hlasem hudbě a divadlu pokorně slouží. DRAMATICI – umělci, jejichž slova znějí z úst herců a bez nichž žádný příběh nevznikne, ti kdo svou fantazii svěří papíru a věří REŽISÉROVI. Zkrátka je v tom koloběhu mnoho důvěry a umění spolupráce. Divadlo se ale nepostaví samo, potřebuje technické profese : zvukaře, osvětlovače, jevištní techniky, inspicienty, švadleny a krejčové, garderobiéry, fotografy a mnoho dalších zdánlivě neviditelných, ale nepostradatelných lidí. Jak to všechno chodí a funguje zjistíte, když přijdete na zápis a stanete se členy Studia mladých divadelníků.

Studio mladých divadelníků je určeno pro děti z druhého stupně Základních škol a studenty středních škol v Mostě a také obou ZUŠ v Mostě. Pro jeho fungování je nutná „rozmanitost“. Tedy zájem dětí ze širokého spektra uměleckých profesí. Cílem je rozvíjení talentu členů a vytvoření 1-2 představení za školní rok. Schůzky Studia budou s ohledem na provozní režim divadla nepravidelné. Ideou je schůzka na dvě až tři hodiny jednou týdně. Ve fázi intenzivního zkoušení před premiérou - po domluvě s každým členem Studia -  budou nutné schůzky několikrát týdně.

 

Autor článku: Ivana Bonaventurová

Divadlo rozmanitostí v Mostě otevírá Studio mladých divadelníků