19.06.2001 00:00

Divadlo snů v Českém centru

Ve středu 13. 6. proběhl v Českém centru v Bratislavě večer s názvem "Divadlo snů". Důvodem pro setkání byla prezentace nové česko-slovenské publikace Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny, kterou společně vydaly bratislavský a pražský Divadelní ústav. Publikace se zaměřuje na "rakousko-uherskou" dramatiku přelomu 19. a 20. století, jejíž metropolí byla tehdy Vídeň a jejímž typickým rysem byla heterogenita, která se zrcadlila ve všech druzích umění. Stejně tomu bylo i v divadle, proto editorka Anna Grusková vybrala ze spousty jmen čtyři - Bahr, Hofmansthal, Kraus a Schnitzler, která figurují v podtitulu publikace. Po úvodní části ředitelky bratislavského Divadelního ústavu Silvie Hroncové a editorky a autorky publikace Anny Gruskové přišla na řadu praktická ukázka - jednoaktovka Divadlo snů jednoho z představitelů vídeňské dramatiky Karla Krause v inscenovaném čtení Emílie Vašáryové, Richarda Stankeho a Juraje Kemky. Břitká hra o vztahu mladého režiséra a slavné herečky je zároveň filozofickou úvahou o smyslu divadla. I když herci měli možnost zkoušet jen velmi krátce, byli právem odměněni bouřlivým aplausem početného publika. Hra, která byla uvedena speciálně jen pro tuto příležitost, byla zaznamenána a je k dispozici na internetové stránce Českého centra: http://www.czc.sk. Akci připravilo České centrum ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem a Divadelním ústavem Bratislava.

Petra Darovcová
České centrum Bratislava

Autor článku: redakce