23.08.2018 15:06

Divadlo Tramtarie vstupuje do své patnácté sezóny

Olomoucké Divadlo Tramtarie chystá v nadcházející půlkulaté sezóně již tradičně čtyři premiéry, tři pro dospělé publikum a jednu pohádku. Sezónu divadlo zahájilo na začátku srpna uspořádáním divadelního open-air festivalu Olomoucké shakespearovské léto, který během šesti dnů navštívilo přes 2300 diváků, a stal se tak nejúspěšnějším ročníkem v historii. Divadlo Tramtarie bude v nové sezóně opět hostovat ve Švandově divadle v Praze, bude pokračovat v benefičních aktivitách a bude se také podílet na významných akcích města Olomouce.

Minulá sezóna v číslech

V uplynulé sezóně 2017/2018 uvedla Tramtarie úctyhodných 264 představení, z toho 160 na své domácí olomoucké scéně ve Slovanském domě a dalších 100 na zájezdech po celé republice i v zahraničí. Tramtarie reprezentovala například ve švédském Stockholmu. Průměrná návštěvnost domácích představení byla přes 96 procent. O stabilní divácké základně hovoří i skutečnost, že hranici 90 procent přesáhlo divadlo již sedmým rokem v řadě.

Patnáctá sezóna divadla

Tramtarie vkročila do nové sezóny letním festivalem Olomoucké shakespearovské léto, který každý den navštívilo cca 400 diváků. Obrovský divácký zájem jen potvrdil, že má Tramtarie v olomouckém kulturním kontextu svoje pevné místo a že je o její inscenace zájem několikrát převyšující kapacitu komorního divadelního prostoru ve Slovanském domě.

Právě pro velký divácký zájem se snažíme každou sezónu navyšovat počet večerních představení, hraných u nás v divadle, i letos se tedy pokusíme alespoň jedno až dvě představení měsíčně přidat abychom se dostali na 17 až 18 představení za měsíc.“ (Petra Němečková, ředitelka divadla)

Dramaturgický plán

Z hlediska plánovaných premiér pokračuje Tramtarie v rozvoji svých tradičních dramaturgicko-režijních linií, kterými jsou moderní adaptace (Na větrné hůrce), autorské texty (Prostři mě!), současná dramatika (Lovná zvěř) a pohádky (O popleteném kouzelníkovi).

Vladislav Kracík: O popleteném kouzelníkovi

První premiéra sezóny se uskuteční 7. září a bude jí autorská pohádka, jejíž autorem a režisérem v jedné osobě je umělecký šéf souboru Vladislav Kracík. Ten stojí za veleúspěšnými pohádkovými tituly O pračlovíčkovi či Pohádky o mašinkách, které se drží na repertoáru divadla již osm let a dohromady mají přes 600 repríz. Nejnovější pohádka O popleteném kouzelníkovi vznikla ve spolupráci souboru Tramtarie s profesionálním kouzelníkem a iluzionistou Karlem Pomahačem. Premiéra inscenace proběhne netradičně na nádvoří olomoucké radnice v rámci Dnů evropského dědictví.

Šimon Peták: Prostři mě!  

Tramtarie se dlouhodobě věnuje uvádění autorských textů a právě na tuto tradici naváže druhá premiéra sezóny Prostři mě! Tuto aktuální komedii ze současnosti napsal přímo pro prkna Tramtarie mladý dramatik a dramaturg Šimon Peták. A jak již naznačuje samotný název hry,

vše se bude odehrávat na pozadí dnes tolik populárních televizních reality show o vaření, které chtě nechtě odrážejí témata naší společnosti, ať už je to touha po mediální slávě, či zběsilá honička za co možná nejdokonalejší postavou nebo nejzdravějším životním stylem. Premiéra proběhne na přelomu roku pod režijní taktovkou Hany Mikoláškové, která již v Tramtarii uvedla oceňované inscenace  Pěnu dní Borise Viana či Psycho Alfréda Hitchcocka.

Emily Brontëová: Na větrné hůrce

Stylotvornou dramaturgickou linií Tramtarie je tvorba filmových, literárních a komiksových adaptací. V rámci ní nachystalo divadlo uvedení moderního zpracování klasického romantického románu Na větrné hůrce. Režisérem a autorem adaptace bude domácí tvůrce  Vladislav Kracík, který se tentokrát po Anně Karenině a Velkém Gatsbym zaměřil na dílo z anglické provenience. Premiéra je naplánovaná na začátek března.

Mike Bartlett: Lovná zvěř

Poslední premiérou sezóny bude na začátku května černočerná komedie z pera britského, nejrůznějšími cenami ověnčeného dramatika Mike Bartletta. Hra z roku 2015 nás provede podivuhodným příběhem jednoho mladého páru, který svůj problém s bydlením vyřeší šalamounsky, a to tak, že si vezme výhodný podnájem v domku, který stojí uprostřed zábavního parku... Režisérem inscenace bude divadelní a rozhlasový režisér Petr Mančal, který bude s Tramtarií spolupracovat vůbec poprvé.

„Divadlo Tramtarie dlouhodobě sází na kreativitu, osobitost a autorství. A tak není náhodou, že tři z letošních čtyřech titulů jsou napsány přímo pro náš prostor. Tím čtvrtým je současná evropská dramatika, která má v Tramtarii rovněž své pevné místo, neboť kde jinde by se měly tyto kvalitní a aktuální látky uvádět než v prostorách mladých divadel.“ (Vladislav Kracík, umělecký šéf souboru)    

Na repertoáru dále zůstávají i inscenace z loňské sezóny – Velký Gatsby, Divoké historky, Sex zadarmo nedostaneš, Po stopách něžného muže, Děkujeme, že zde kouříte!, Růže pro Algernon a Kabaret nahatý Shakespeare. Tramtarie bude uvádět i své úspěšné pohádky, a to jak ve Slovanském domě, tak i v kulturních zařízeních a divadlech po celé republice.

Další novinky v sezóně

Novinkou sezóny je zavedení pohádkových víkendů v Tramtarii, které proběhnou pravidelně každý měsíc a jejichž součástí bude kromě pohádek pro děti také bohatý doprovodný program v podobě fotokoutku, výtvarných dílniček a dalších aktivit pro děti.

Další novinkou je přesunutí populárních stand-up výstupů Herci Na ležáka, na kterém se podílí Tramtarie spolu s Moravským divadlem Olomouc, do Divadla Na Šantovce, které disponuje výrazně větším počtem míst v hledišti, což je jeden z hlavních důvodů tohoto přesunu. První uvedení Herců Na ležáka je naplánováno na 12. října v 19 hod.

V oblasti zájezdů Tramtarie mimo Olomouc zůstává prioritou pravidelné hostování v pražském Švandově divadle, kde hned na začátku září uvede Tramtarie Růži pro Algernon a Divoké Historky v režii Filipa Nuckollse.

Divadlo  bude rovněž pokračovat ve své benefičních aktivitách, mezi které patří pohádkový den pro P-Centrum či charitativní kalendář, jehož výtěžek jde na činnost zvolené organizace.

Tramtarie na akcích města

Divadlo Tramtarie se také bude podílet i na významných akcích města Olomouce. Hned dvě akce proběhnou v rámci Dnů evropského dědictví, první premiéru pohádky O popleteném kouzelníkovi uvede divadlo na nádvoří olomoucké radnice v pátek 7. září v 16 hod. Den poté, tedy v sobotu 8. září, pak proběhne Den otevřených dveří divadla s komentovanými prohlídkami v 15:00, 16:00 a 17:00. Divadlem návštěvníky provede herec Miroslav Černý.

Divadlo Tramtarie se zúčastní také městských oslav 100. výročí založení Československé republiky a zahraje Kabaret nahatý Shakespeare.

„Věřím, že veleúspěšný festival Olomoucké shakespearovské léto předznamenal průběh celé následující sezóny. V Tramtarii nyní finišují poslední řemeslné úpravy jeviště i hlediště, tak abychom na začátku záři mohli přivítat první, doufejme že spokojené diváky.“ (Petra Němečková, ředitelka divadla)

www.divadlotramtarie.cz

Autor článku: Petra Němečková, foto: Divadlo Tramtarie