04.12.2019 16:35

Divadlo v Dlouhé slaví 90. výročí svého vzniku

Zaměření na všechny věkové kategorie včetně dětí a teenagerů charakterizuje pražské Divadlo v Dlouhé, které ve středu oslaví 90. výročí svého vzniku. Třetím rokem v něm působí režisérské duo Skutr, které si členové jeho dlouholetého uměleckého vedení vybrali jako své potenciální nástupce. V rozhovoru s ČTK to řekla ředitelka divadla Daniela Šálková. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří duo Skutr tvoří, koncem listopadu v divadle jako svoji čtvrtou práci uvedli Shakespearovy Sonety.

Návštěvnost divadla se pohybuje kolem 95 procent. „A to přesto, že patříme k divadlům spíše větším v rámci pražského divadelního trhu," řekla Šálková. V roce 1995 spolu s Janem Bornou, Hanou Burešovou a Štěpánem Otčenáškem zvítězili v konkurzu vypsaném tehdy pražským magistrátem na provozování divadla a od té doby je vedou.

„Ještě když žil pan režisér Borna jsme začali v uměleckém vedení uvažovat o případných nástupcích. Vzešli nám z toho jako jediní vhodní duo Skutr, které jsme oslovili. Udělali u nás jednu inscenaci na zkoušku jako hosté, aby zjistili, jak se jim u nás pracuje, jestli si porozumí si souborem. Na základě první inscenace, kterou byl tehdy před třemi lety Racek, se rozhodli, že do uměleckého vedení půjdou," uvedla Šálková.

Divadlo mělo za dobu své existence sedm různých názvů. „Historie nebyla kontinuální, jak je u některých divadel, u nás se několikrát zásadně změnilo směřování divadla," připomíná ředitelka. Otevřelo se jako Velká opereta, první operetní divadlo v Praze v roce 1929, a tak působilo do protektorátu.

Po válce na operetní tradici nenavázalo, byly krátké úseky, kdy to byla různá činoherní divadla, a v 50. letech v Dlouhé ulici vzniklo první divadlo pro děti a mládež - podle sovětského vzoru, jako nástroj politické výchovy dětí a mládeže. V té době přešlo pod správu magistrátu. Pak pod názvem Divadlo Jiřího Wolkera působilo až do roku 1989.

„Už když jsme se hlásili do konkurzu do Divadla v Dlouhé, tak jsme rozhodně chtěli být divadlem, které je otevřené nejrůznějším věkovým kategoriím včetně dětských diváků. Věnujeme se jim pravidelně, v tuto chvíli máme na repertoáru tři velké výpravné inscenace pro děti nejrůznějšího věku," říká ředitelka.

Jednou z nich je titul Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, kterou podle literární předlohy Ludvíka Aškenazyho inscenoval v roce 2000 Jan Borna. Představení bývá měsíce dopředu vyprodáno, mělo 548 repríz a divadlo ho uvede také 4. prosince ve výročí svého založení.

„Kromě vlastní tvorby pořádáme dva festivaly, jeden je Dítě v Dlouhé, ten už má za sebou 20 let, druhý je festival 13+. Na ten jsme velmi pyšní, protože to je festival pro teenagery, takovou tu těžce uchopitelnou věkovou kategorii," řekla. „Diváci, kteří k nám chodili jako děti, potom chodí na představení určené dospělým a ještě později přivedou své děti na další dětská představení, takže se to tak hezky zacyklí," dodala.

Po premiéře Sonetů začne v lednu zkoušet Hana Burešová komedii o tom, jak se dělá divadlo s názvem Bez roucha. A ke konci sezony divadlo uvede komorní inscenaci Lucie Trmíkové a Jana Nebeského Vytržení panny z Barby.

https://www.divadlovdlouhe.cz/

ČTK


90. výročí divadelní činnosti v Dlouhé třídě 39

4. prosince 2019 uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy se v Dlouhé třídě č. 39 začalo hrát divadlo. V novém moderním paláci, který na rohu ulic Hradební a Dlouhé nechal postavit velkoobchodník Ottomar Sušický, zahájila provoz Velká opereta divadelního podnikatele Bedřicha Jeřábka. Nové divadlo bylo otevřeno 4. prosince 1929 americkou operetou Píseň pouště od Sigmunda Romberga na text Otto Harbacha a Oscara Hammersteina, kterou dirigoval Oskar Nedbal.

V roce 1928 se velkoobchodník Ottomar Sušický rozhodl zbourat své staré domy v Dlouhé a Hradební ulici a místo nich postavit moderní palác, v jehož suterénu se počítalo s velkým kinosálem. Do tohoto záměru vstoupil divadelní podnikatel Bedřich Jeřábek (ředitel holešovické Uranie), který Sušického přemluvil ke změně stavebního plánu, takže místo kinosálu vznikl v suterénu budovy na rohu Dlouhé třídy a Hradební ulice sál divadelní. Berlínský architekt Pavel Sydow vyprojektoval sál pro 800 sedících diváků s poměrně nevelkým jevištěm a orchestřištěm a s poněkud stísněným zákulisím.

Nové divadlo s názvem Velká opereta bylo otevřeno 4. prosince 1929 americkou operetou Píseň pouště od Sigmunda Romberga na text Otto Harbacha a Oscara Hammersteina, kterou dirigoval Oskar Nedbal. Bylo to první pražské divadlo věnované výhradně operetnímu žánru. Ředitelem byl do roku 1933 Bedřich Jeřábek, po jeho smrti bylo ustanoveno konsorcium skládající se ze tří velkoobchodníků-finančníků: Sušického (majitele budovy, ve které Velká opereta sídlila), Jana Egera (majitele krejčovského salónu na Jungmannově náměstí) a Karla Davida (majitele likérky v Mochově), kteří jmenovali ředitelem dosavadního obchodního tajemníka Hugo Krause a dramaturgem a uměleckým šéfem redaktora Miloše Čtrnáctého. Příznivý vývoj tohoto divadelního podniku byl násilně ukončen k 1. září roku 1944, kdy byla uzavřena všechna divadla na území velkoněmecké říše a protektorátu. Při divadelní reorganizaci po květnu 1945, která cíleně likvidovala komerční, zvláště operetní podniky, nebyla Velká opereta již obnovena.

V květnu 1945 prostor získalo Národní divadlo pro nově vzniklé Studio Národního divadla (původně Soubor mladých Jindřicha Honzla), které tu působilo jednu sezonu. Další dvě sezony měla v Dlouhé 39 svou domovskou scénu Činohra 5. května.

V roce 1949 zde začalo působit Městské divadlo pro mládež, které vzniklo spojením Pražského divadla pro mládež Míly Mellanové a Divadla mladých pionýrů Václava Vaňátka. Jeho zřizovatelem se stalo hlavní město Praha, 13. října 1953 bylo přejmenováno na Divadlo Jiřího Wolkra. V prvních sezonách divadlo vedl režisér a herec Miloslav Stehlík, umělecká trojice složená z členů souboru, herec a režisér Stanislav Vyskočil a režisér ND Vojta Novák. Od roku 1957 do roku 1974 byl ředitelem pedagog režie na pražské DAMU Vladimír Adámek, v letech 1974 – 1990 dlouholetý člen uměleckého souboru Karel Richter. V roce 1991 se ředitelem stal Jan Řeřicha, do té doby člen hereckého souboru, a divadlo změnilo název na Divadlo na Starém Městě. V roce 1995 se Řeřicha rozhodl pro reorganizaci divadla, na což herci reagovali stávkou a dopisem primátorovi, ve kterém požadovali jeho odvolání. Řeřicha byl z funkce odvolán na podzim 1995 a ředitelem divadla byl dočasně jmenován člen Rady HMP a člen kulturního výboru MHMP František Ringo Čech s tím, že ve funkci setrvá do té doby, než z výběrového řízení vzejde nový ředitel Divadla na Starém Městě.

Výběrové řízení bylo vypsáno po jednáních zřizovatele se zástupci majitelů objektu, kteří vzhledem k dlouholeté tradici potvrdili zájem o zachování divadelní činnosti v tomto prostoru. Jejich vstřícné stanovisko patrně zabránilo úplnému zrušení divadla, které bylo v té době jednou z aktuálních variant. Ze strany zřizovatele nebyly pro výběrové řízení stanoveny jiné zavazující podmínky, než že by měl nový subjekt fungovat jako příspěvková organizace zřizovaná hl. m. Prahou. Původně se do výběrového řízení přihlásilo deset kandidátů, čtyři projekty pak postoupily k ústnímu projednávání do druhého kola.

Překladatelkou vítězné koncepce byla Daniela Šálková, která se od 1. července 1996 stala ředitelkou nově vzniklého Divadla v Dlouhé. Spoluautory projektu byli Hana Burešová, Štěpán Otčenášek a Jan Borna, kteří vytvořili umělecké vedení nového divadla. Po smrti Jana Borny v lednu 2017 se členy uměleckého vedení stali režiséři Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (duo SKUTR). Herecký soubor, původně složený z bývalých herců Dejvického divadla a divadla Labyrint, byl v průběhu let rozšířen o další členy. Vedle domácích režisérů zde v průběhu let hostovaly přední osobnosti české režie (J. A. Pitínský, V. Morávek, J. Nebeský, J. Mikulášek, M. Františák aj.).

Velká opereta 1929 – 1944
Studio Národního divadla 1945 – 1946
Činohra 5. května 1946 – 1948
Městské divadlo pro mládež 1949 – 1953
Divadlo Jiřího Wolkra 1953 – 1991
Divadlo na Starém Městě 1991 – 1996
Divadlo v Dlouhé od r. 1996

Převzato z: https://www.divadlovdlouhe.cz/novinky/90-vyroci-divadelni-cinnosti-v-dlouhe-tride-39/

 

Autor článku: ČTK: hrm, jw, převzato z: https://www.divadlovdlouhe.cz/