10.05.2021 11:46

Divadlo X10 nabízí své prostory – open call

Open call Divadla X10 pro soubory i jednotlivce nezávislého sektoru

V tuhle chvíli se kulturní sektor připravuje na obnovení činnosti. Více než rok byla kultura v podstatě uzavřena, až na letní uvolnění jsme se nemohli setkávat se svými diváky. Řada projektů se potýká s problémy, řada umělců řeší, co, jak, kdy a kde realizovat, čemu dát přednost, co vynechat. Rozhodli jsme se v tuhle chvíli zopakovat naši loňskou výzvu a vyhlásit open call, který umožní souborům i jednotlivcům nazkoušet jejich projekty. V současné́ době sídlíme v centru Prahy, v bývalém Domě uměleckého průmyslu, kde máme k dispozici zkušebnu. Zároveň působíme v mimopražském prostoru Pivovar Sedlec v Kutné Hoře, kde každoročně realizujeme Divadelní Festival Kutná Hora a celoroční činnost, prostor lze využít k rezidencím v letních měsících.

Přihlášené projekty vyhodnotí dramaturgická rada Divadla X10, preferujeme takové projekty, které jsou v souladu s naším dramaturgickým směřováním. Vybraným projektům nabízíme především možnost zkoušet, uvedení výsledného tvaru v sále Divadla X10 či jiných prostorách může být předmětem dalšího jednání, a to na základě uměleckého výsledku rezidence.

Nabízíme pro zkoušení dle domluvy a potřeb jednotlivých projektů:

●      zkušebnu v Divadle X10, Praha
●      interiérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
●      exteriérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
●      jednoduché ubytování pro malý tým v prostoru Pivovaru Sedlec, Kutná Hora

Požadujeme:

●      respekt k možným změnám a přesunům vzhledem k celkové komplikované situaci
●      dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
●      dodržování vnitřních předpisů Divadla X10
●      finanční spoluúčast na přímých nákladech (spotřeba elektrické energie, úklid atp.) – dle domluvy a charakteru projektu

 Časové období:

●      možnost zkoušení je časově limitována obdobím červen až září 2021
●      uzávěrka prvního kola přihlášek je 30. 5. 2021, výsledky sdělíme zájemcům 7. 6. 2021
●      uzávěrka druhého kola přihlášek je 15. 6. 2021, výsledky sdělíme zájemcům 22. 6. 2021
●      možnost případného uvedení projektů souvisí s uměleckým výsledkem rezidence a dále s reálnou situací a organizačními možnostmi

Vedení Divadla X10 bude rozhodovat v souladu s dlouhodobým uměleckým směřováním X10 a na základě vývoje situace v kulturním sektoru i případného dalšího epidemiologického vývoje. Předpokládáme, že při vytváření konkrétních fermanů mohou vzniknout komplikace vzhledem k množství okolností a zúčastněných osob. Důležitá je proto důvěra a vzájemný respekt.

Těšíme se na spolupráci!

Kontakt: akce@divadlox10.cz
Předmět: Opencall X10 2021

Autor článku: Barbora Koláčková