14.12.2021 14:57

Divadlo X10 opět nabízí své prostory

Open call Divadla X10: Pro soubory i jednotlivce nezávislého sektoru na rok 2022

Divadlo X10 sídlící v centru Prahy se rozhodlo zopakovat dvě úspěšné předešlé výzvy a vyhlásit další open call pro jednotlivce i nezávislé soubory, který tentokrát rozšiřuje o nové možnosti. Divadlo X10 umožní nazkoušení projektu a jeho uvedení ve svém pražském působišti. Divadlo X10 dále nabízí další prostory (zkušebna, kanceláře) za účelem zkoušení, výzkumu, co-workingu apod. Divadlo X10, které působí zároveň v Pivovaru Sedlec v Kutné Hoře, kde každoročně realizuje Divadelní Festival Kutná Hora a celoroční činnost, nabízí i tento mimopražský prostor k rezidencím v letních měsících (od května do července).

Přihlášené projekty vyhodnotí dramaturgická rada Divadla X10. Preferujeme takové projekty, které jsou v souladu s naším dramaturgickým směřováním. Nabízíme nejen možnost zkoušet a uvést výsledný tvar v Divadle X10, podporujeme nově také projekty, jejichž cílem není přímo divadelní inscenace, jako jsou výzkum, sdílení zkušeností, co-working, práce na uměleckých kompetencích a další.

Nabízíme prostor dle domluvy a potřeb jednotlivých projektů:

●      zkušebnu Divadla X10, Praha
●      working space Divadla X10, Praha
●      sál Divadla X10, Praha
●      interiérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
●      exteriérové prostory Pivovaru Sedlec, Kutná Hora
●      jednoduché ubytování pro malý tým v prostoru Pivovaru Sedlec, Kutná Hora

Požadujeme:

●      dramaturgická sounáležitost
●      respekt k možným změnám a přesunům
●      dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel
●      dodržování vnitřních předpisů Divadla X10
●      finanční spoluúčast na přímých nákladech (spotřeba elektrické energie, úklid prostor atp.) – dle domluvy a charakteru projektu

Časové období:

●      možnost realizace je časově limitována obdobím únor až červen 2022, na období červenec až prosinec 2022 bude vypsána další výzva s uzávěrkou v dubnu 2022
●      uzávěrka prvního výzvy přihlášek je 15. 2. 2022, výsledky sdělíme zájemcům do 20. 2. 2022
●      možnost případného uvedení projektů souvisí s uměleckým výsledkem rezidence a dále s reálnou situací a organizačními možnostmi.

Vedení Divadla X10 bude rozhodovat v souladu s dlouhodobým uměleckým směřováním X10 a na základě vývoje situace v kulturním sektoru i případného dalšího epidemického vývoje. Předpokládáme, že při vytváření konkrétních fermanů mohou vzniknout komplikace vzhledem k množství okolností a zúčastněných osob. Důležitá je proto důvěra a vzájemný respekt.

Těšíme se na spolupráci!

Kontakt: akce@divadlox10.cz
Předmět: Opencall X10 2022

Autor článku: Barbora Koláčková