08.10.2021 08:08

Divadlo X10 se promění v bruslařskou dráhu

V pondělí 11. října se v pražském Divadle X10 uskuteční další ze série mezioborových událostí Y events propojujících divadlo, výtvarné umění a umění performance. Tentokrát bude pozornost zaměřena na městskou krajinu a hledání potenciálu jejího prožívání.

Město se v pojetí události Y: Urban (E)Scapes stává hlavním tématem, a zároveň hlavní inspirací. Událost promění na dobu čtyř hodin prostor Divadla X10 na metaforické hřiště – plné uměleckých intervencí věnujících se městské krajině. Své útočiště tak zde najde například performance Alyssy Dillard a jejího kolektivu, která umožní všem přítomným zažít divadelní prostor doslova jako bruslařskou dráhu, videohry Vojtěcha Rady v instalační části pak nabídnou flanérské ponoření do městských částí Vršovic a Nuslí. Závěr večera bude patřit hostujícím umělkyním z Ukrajiny NFNR & unwavemenot & Iryně Zahladko, které se budou ve formě ambientního koncertu věnovat mizející části holešovického brownfieldu. Celkem svá díla představí více než 10 umělkyň a umělců z různých oblastí živého a výtvarného umění.

„Nahlížíme na městskou krajinu jako na hřiště a hledáme takové druhy interakcí, které narušují zažité stereotypy s každodenním vnímáním urbánního prostoru. Nejde nám o definitivní opuštění městského prostoru, ale hledání nových způsobů nahlížení na existující realitu, chceme hledat oázy místo stanovišť, plyš místo asfaltu, společný prostor místo investiční návratnosti, výměnu místo prodeje,” dodávají kurátoři Y events.

Y events je dramaturgická série Divadla X10, která dlouhodobě ohledává okraje divadla. Zajímá se o místa, kde divadlo přechází v performanci, výtvarné umění a současnou teorii. Výsledkem je netradiční formát na pomezí divadelního představení a výstavy, kde si publikum volí vlastní úhel pohledu, způsob prožívání i svou diváckou cestu časově ohraničené události lemované živými uměleckými intervencemi.

UMĚLCI*UMĚLKYNĚ. Alyssa Dillard & kol., Alžběta Žabová-Kvasničková, Hana Slaninová, Vojtěch Rada, Bernardeta Babáková, Line Elkjær, Marika Smreková, Nitish Jain, NFNR & unwavemenot [ua] & Iryna Zahladko
KURÁTOŘI. Anna Chrtková & Petr Dlouhý
GRAFIKA. Kristýna Žáčková

DATUM: 11. 10. 2021
ČAS: 18:30-22:30

https://www.divadlox10.cz/cs/y-events/urban-escapes

Autor článku: Barbora Koláčková