25.03.2021 11:20

Do České republiky přijede šest běloruských umělců

Ambasáda nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla iniciovala rezidenční pobyty pro běloruské umělce. Ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Českým literárním centrem se podařilo zajistit pobyt pro dva běloruské spisovatele. Dům umění města Brna dále poskytne pobyt dvěma běloruským výtvarníkům. Národní divadlo pozvalo k pobytu dvě běloruské dramatičky. Celkem tak od května bude v ČR postupně pobývat celkem šest běloruských umělců.

Rezidenční pobyt pro běloruské spisovatele

Moravská zemská knihovna a České literární centrum ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury vypsaly rezidenční pobyt v ČR pro běloruské spisovatele a spisovatelky. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 23 běloruských spisovatelů a spisovatelek, z nichž odborná porota vybrala spisovatele a redaktora Sjarheje Kalendu a básnířku Nastu Kudasavovou.

Běloruští spisovatelé stráví v Praze a v Brně čtyři týdny na studijním a tvůrčím rezidenčním pobytu.

„Ani v této pandemické situaci, kdy se hranice mezi státy střídavě zavírají a otevírají, a globální vesnice se zase stává místem, kde žijí lvi, bychom neměli zapomenout na základní mezilidskou solidaritu, či jednoduše na zájem o toho druhého. Literatura je jedinečným nástrojem komunikace, a je dobré, když spolu s ní mohou přijít i autoři. A my uděláme vše pro to, aby témata, která k nám nesou, zůstala trvale součástí i českého literárního života,“ uvedl prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny.

Rezidenční blok pro běloruské umělce

Mezinárodní rezidenční program, který pořádá Dům umění města Brna, se jmenuje Brno Artists in Residence. Jeho cílem je podpora současné výtvarné kultury, vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Na popud Ambasády nezávislé běloruské kultury nyní vznikl výjimečný rezidenční blok, jehož cílem je podpora běloruské kultury v oblasti výtvarného umění. Celkem se přihlásilo 12 běloruských umělců, z nichž odborná porota vybrala Uladzimira Hramoviče a Alesju Žitkevičovou."

„Rezidenční pobyt chápeme jako médium pro realizaci uměleckých projektů i experimentů, jako formát pro umělecké aktivity, které nemusí nutně směřovat k výstavě v klasickém slova smyslu, ale i k jiným způsobům prezentace. Podporujeme myšlenku mobility a vzájemné výměny,“ uvedla ředitelka Domu umění Terezie Petišková.
Rezidenční pobyty běloruských výtvarníků v Brně se uskuteční od 1. do 31. května 2021.

Běloruské dramatičky v Národním divadle

Činohra Národního divadla a festival Pražské křižovatky se rozhodly nabídnout tvůrčí stipendium a rezidenční pobyt v Praze dvěma běloruským dramatikům či dramatičkám. Výzva nebyla omezena věkem, ani státním občanstvím autora a byla určena pro autory píšící bělorusky nebo rusky. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na práci na vlastním dramatickém textu a umožnit české kulturní veřejnosti, seznámit se se současným běloruským dramatickým psaním. Do projektu se přihlásili nejen renomovaní, ale i začínající autoři a autorky.
Na základě došlých materiálů, motivačních dopisů, pečlivého prostudování dosavadní autorské tvorby i zhodnocení zamýšleného dramatického projektu vybrala porota Činohry ND nakonec dvě ženy – dramatičky Axanu Hajkovou a Alenu Ivaňušenkovou. Axana Hajková, narozena roku 1976, je divadelní režisérkou, herečkou, dramatičkou, kulturní manažerkou, pedagožkou a zakladatelkou „Svobodného divadla“ v Brestu, o tři roky mladší Alena Ivaňušenková je zase vystudovanou žurnalistkou a spisovatelkou, taktéž velmi úspěšnou dramatičkou, oceňovanou v Bělorusku i v cizině. Obě ženy nás ale především oslovily upřímným motivačním dopisem, silným životním příběhem a také originálním námětem zamýšlené divadelní hry.
Zároveň bychom rádi pomohli i dalším umělcům a umělkyním, kteří se do rezidence Činohry ND přihlásili. Rozhodování bylo totiž velmi náročné. Ukázky z díla nás navíc přesvědčily, že bychom české divadelní veřejnosti měli představit i ostatní přihlášené tvůrce a projekt na podzim vyhlásit znovu.

Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR

Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR vznikla při Centru experimentálního divadla v Brně. Symbolicky byla otevřena 17. listopadu u příležitosti výročí Sametové revoluce. Divadelníci tím chtěli navázat na odkaz Václava Havla a upozornit na současné problémy v oblasti porušování základních lidských práv a svobod.
„Sledujeme dění v Bělorusku, kde lidé navzdory rozsáhlému zatýkání, věznění, tvrdým represím a zastrašování vytrvale bojují za spravedlivé volby, svobodu a demokracii. Lidé ve střední a v západní Evropě toho o této zemi vědí bohužel jen velmi málo – jsme přesvědčeni, že nezávislá běloruská kultura a celkový kontext současného dění v Bělorusku je nyní třeba mnohem zřetelněji dostat do veřejného prostoru,“ říká ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka.
Ambasadorem byl jmenován běloruský překladatel Sjarhej Smatryčenka, který dlouhodobě usiluje o bělorusko-českou kulturní výměnu. Za popularizaci české kultury v cizině získal Smatryčenka v r. 2015 cenu Jiřího Theinera.

Autor článku: Vanda Košuličová