07.06.2002 00:00

Dohoda byla uzavřena

Tahitský investor firma Gulliver se bude výrazně podílet na rekonstrukcích a přestavbách historických památek v městě Brně a chystá zároveň projekty, které by měly Brno obohatit o novou moderní architekturu. S konkrétními projekty budou občané seznámeni na náměstí Svobody dnes od 16,00 hodin během oficiálního uvítání zástupců a majitele firmy Signora Gullivera brněnskými radními, které bylo zařazeno do programu oslav města Brna "Brno - město uprostřed Evropy". Možnost zúčastnit se veřejné diskuse o plánovaných projektech mají obyvatelé města Brna rovněž zítra na stejném místě a ve stejnou dobu.

Foto: Signore Gulliver před jedním ze svých realizovaných projektů: nová stavba v historickém centru ukrajinského Lvova.

Autor článku: příspěvky veřejnosti