26.05.2006 00:00

Doma a za humny – mezinárodní divadelní sympozium

V sobotu 27. května 2006 se během festivalu Čtyři dny v pohybu uskuteční mezinárodní divadelní sympozium v rámci evropské divadelní sítě Festivaly v proměnách. Setkání se uskuteční pod názvem Doma a za humny.

Téma

Organizátoři by rádi iniciovali diskusi na téma cestování (nadnárodní divadelní spolupráce) jako inspirace při vytváření divadelního díla - z úhlu pohledu umělců a programových ředitelů festivalů.

Myšlenka “cestování” je většinou příjemná, ale všichni víme, že v realitě take nastávají i nečekané a složité okamžiky. Je současná divadelní a taneční scéna jedna velká cestovní kancelář, nebo umělci a producenti skutečně potřebují kulturní výměnu? Co získávají “unikáním z domova”? Leitmotivem sympozia je otázka: Proč cestujeme?

Když cestuje programový ředitel (úhel pohledu): jak cestuje jak se dívá na svět, umělce v cizích zemích, jak dokáže vnímat realitu z pohledu turisty a které informace přijímá, a které ne? Jak moc je schopný vnímat kontext mezi uměleckou prací a zemí, ve které umělec pracuje. Baví “pana ředitele” zkoumat neznámé?

Když cestuje umělec (úhel pohledu): kdo cestuje po světě za účelem získat inspiraci a využije ji ve své práci a kdo cestuje kvůli potřebě spolupráce s jinými umělci? A který jen kvůli penězům?

Forma

Organizátoři by rádi pozvali ty, kteří budou ochotni diskutovat o svých cestovních pasech, razítkách a vízech, kteří otevřou své “turistické” vize, ukáží předměty z cest a podělí se o svůj nejhorší i nejinspirativnější zážitek z ciziny. Které věci nikdy nezapomenou přibalit, jaké aerolinky mají rádi, co je výsledkem jejich cesty! Jaké reflexe cesta vyvolala? Jak ovlivňuje jejich profesi? A jak jejich osobní životy?

Účastníci

Zástupci mezinárodních divadelních festivalů v rámci F.I.T., další divadelní a taneční profesionálové z České republiky: Tomaš Žižka – mamapapa; Pavel Štorek – sdružení Čtyři dny; Phillipp Schenker a Daniela Voračková – Stage Code Company; Lenka Flory - Deja Donne Company; Yvona Kreuzmannová – Tanec Praha/Divadlo Ponec a další.

Moderátor

Rose Fenton (Velká Británie)

F.I.T. iniciativa mezinárodních divadelních festivalů Homo Novus (Riga, Lotyšsko), Divadelna Nitra (Nitra, Slovensko), Sirenos (Vilnius, Litva), Spielart (Mnichov, Německo), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakov, Polsko), Sdužení/festival Čtyři dny (Praha, Česká republika), Exodos (Lublaň, Slovinsko) a Baltoscandal (Rakvere, Estonsko). F.I.T. je podpořen programem Evropské unie Culture 2000, Allianz Cultural Foundation, Goethe Institute, odbor kultury města Mnichova a dalšími národními, oblastními a místními organizacemi.

Blíže viz www.ctyridny.cz/festival/cesky_fest/program_r.html

Kontakt: Čtyři dny, c/o Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, T/F 224 809 125, T 224 809 116, E ctyridny@login.cz

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce