13.05.2020 11:40

Dopady koronaviru na kulturní sektor: Sbíráme data za duben a posíláme první výsledky

Dobrý den,

rádi bychom vás informovali o prvních průběžných výsledcích v rámci průzkumu Dopady koronaviru na kulturní sektor a zároveň vás vyzvali k vyplnění dat za měsíc duben v druhém kole sběru dat v rámci tohoto dlouhodobého průzkumu.


Prosíme o vyplnění dat za duben 2020

Rádi bychom vás vyzvali k vyplnění vašich dat za měsíc duben, a to do příštího pátku 22.5. 2020 (do 24:00). 

Jelikož jde o doplňující data za duben, je stávající dotazník pro respondenty, kteří již vyplnili úvodní dotazník, významně kratší.

Dotazník je dostupný zde

Díky této spolupráci budeme schopni zajistit cíl průzkumu – dlouhodobě mapovat dopady koronavirové pandemie na kulturní organizace i jednotlivce tak, aby všechny relevantní instituce, oborové organizace i výzkumníci měli v následujících letech kvalitní podkladové informace mapující nejenom nastalou situaci, ale i její postupný návrat do „normálu“ a bylo tak možné vést odbornou diskuzi na základě faktů.

Stále je možné zapojit se do celého průzkumu

Pokud byste se rádi zapojili do výzkumu a nestihli jste vyplnit data v prvním kole, tedy za měsíc březen, prosím, vyplňte i tento dotazník. Pomůžete nám tak zpřesnit výsledná data. Děkujeme!

První výstupy v souhrnné statistice přibližují především dosavadní vyčíslení dopadů na kulturní organizace.

První průběžné výsledky za organizace jsou dostupné na www.idu.cz/covid

Data týkající se jednotlivců v těchto dnech zpracováváme a předpokládáme, že vám je v souhrnném přehledu poskytneme v průběhu příštího týdne.


Podrobnosti k průzkumu aktualizujeme na webu IDU

Veškeré detaily k průzkumu včetně informací o ochraně dat apod. aktualizujeme na www.idu.cz/covid, vaše dotazy a připomínky předává výzkumnému týmu koordinátorka Viktorie Schmoranzová (viktorie.schmoranzova@idu.cz).

S přáním pevného zdraví

Za výzkumný tým Katedra arts managementu VŠE, Katedra produkce DAMU a IDU

Jakub Grosman, Luboš Louženský, Pavla Petrová, Petr Prokop, Marek Prokůpek, Viktorie Schmoranzová, Daniel Šubrt

Autor článku: IDU