08.01.2008 00:00

Dotazník k programu Culture 2000

Vážené dámy, pánové, spolupracovníci,

mezi úspěšnými organizátory mezinárodních projektů v oblasti kultury financovaných Evropskou unií prostřednictvím programu Culture 2000 jsou i instituce, organizace, města, muzea, školy, podniky, neziskové organizace atd. z České republiky. To si zaslouží obdiv za práci, odhodlání a vydanou energii. Řídit mezinárodní projekty je náročné a děkujeme všem, kteří se rozhodli takto rozvíjet kulturu českou i evropskou.

Rádi bychom uskutečnili výzkum s cílem zaznamenat tuto dosavadní činnost českých organizací a institucí. Výzkum bude sloužit také pro doplnění údajů o projektech a organizacích, které se prezentují na různých webových serverech, konferencích, v publikacích, ne vždy se stejnými údaji někdy dokonce mylnými.

Proto je důležité zapojení organizací a jejich koordinátorů mezinárodních kulturních projektů. Podle jejich zpráv se pokusíme navrhnout, jak dokumentovat, hodnotit tyto projekty a přitom se vyhnout každoročnímu vyplňování zdvojujících se dotazníků.

Snažíme se nalézat odpovědi a žádáme Vás o pomoc. Zvolili jsme formu dotazníků, jako prostředku, který zabere z výzkumných variant nejméně času. Tento dotazník je v českém jazyce.

Dotazník je určen pro organizace, které se alespoň jednou zúčastnily programu Culture 2000, tj. v letech 2000-2006 jako hlavní organizátor (HO), spoluorganizátor (SO) nebo jako partner (P).

Vyplněním dotazníku přispějete ke zlepšení struktury programu samotného, pomůžete své organizaci, stejně jako i dalším organizacím, které budou žádat o podporu v rámci programu Culture (2007-2013), a v neposlední řadě transparentnímu informování veřejnosti o výsledcích českých organizací na mezinárodním poli.

Zde si můžete stáhnout dotazník.

Vyplněné dotazníky zasílejte zpět na e-mailovou adresu zdenka.kujova@centrum.cz, nebo na adresu Česká kancelář programu Culture, Institut umění-Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1.

Děkujeme.

Zdeňka Kujová
T 721 933 262

Zdroj: Viktor Debnár, Institut umění

Autor článku: redakce