16.02.2017 11:40

Dotazník UNESCO k zapojení občanské společnosti do implementace Úmluvy 2005 – výzva k vyplnění

Globálně šířený dotazník takto ke svému vyplnění vyzývá všechny relevantní subjekty. Odpovědi na dotazník budou využity při vypracování nové edice 2017 Světové zprávy UNESCO o naplňování Úmluvy 2005. Jeho vyplnění zabere zhruba deset minut a odkaz na něj lze nalézt na webu UNESCO, níže referovaném.

Světová zpráva UNESCO si klade za cíl identifikovat další pokroky učiněné ve vztahu k Úmluvě a prozkoumat obtíže a výzvy, kterým čelí zainteresované subjekty a vůbec všichni hráči implementující Úmluvu v deseti ústředních oblastech. Jedním z nich je právě "zapojení občanské společnosti" (Partnering with Civil society).

Dotazník chce zjistit do jaké míry si jsou aktéři občanské společnosti vědomí o Úmluvě 2005 a nakolik je s nimi její implementace a podpora řešena. Také má nasbírat různé poznatky, vhledy a myšlenky týkající se tvorby a implementace kulturních politik ve světě a role občanské společnosti v tomto.

W https://en.unesco.org/creativity/news/unesco-launches-global-survey-role-civil-society

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz