05.05.2021 11:51

Dramatická soutěž Szymon Szurmiej Contemporary Jewish Drama 2021 – výzva

Polská sekce IATC/AICT je spolu s Asociací autorů ZAIKS oficiálním partnerem organizátora mezinárodní soutěže o současnou hru na židovská témata, jímž je Estera Rachel a Ida Kamiński Židovské divadlo Varšava.

Soutěž je přístupná veřejnosti, tj. otevřená všem autorům, kteří píší v polštině a v jakémkoli jiném jazyce, ale aby práce byla přijata do soutěže, musí být přeložena do jednoho z následujících pěti jazyků: polština, jidiš, angličtina, ruština, hebrejština. Musí být původním autorovým dílem, dosud nepublikovaným ani uvedeným na scéně a autor může do soutěže přihlásit pouze jedno dílo.

Uzávěrka soutěže je 15. září 2021, vyhlášení 6. prosince, vítězné dílo kromě ceny bude rovněž uvedeno.

Úplné informace a podmínky na webových stránkách Židovského divadla Varšava.

Autor článku: IDU, převzato z: https://www.culturenet.cz/