03.12.2004 00:00

Dušan Pařízek pozván do Salcburku

K účasti na rakouském festivalu Salzburger Festspiele, který se řadí mezi elitu nejvýznamnějších divadelních a hudebních festivalů ve světě, byl letos poprvé v jeho historii pozván český režisér. Dušan D. Pařízek – ředitel a jeden z kmenových režisérů divadla Komedie – se zúčastní soutěžní části programu s názvem Young Directors Project. Pro Salzburger Festspiele bude režírovat dramatizaci povídky rakouského autora Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse.

 

Inscenace vzniká jako koprodukce Salzburger Festspiele, divadla Komedie a přední berlínské scény Deutsches Theater Berlin. Po premiéře v Salzburku (15. 8. 2005) bude TÖRLESS v září příštího roku zahajovat jak v Praze tak v Berlíně novou sezónu.  Inscenace bude až do června roku 2006 na repertoáru divadla Komedie a Deutsches Theater Berlin.

 

Termín premiéry: 15. srpna 2005 ve 20.00; Salzburger Festspiele (Republic)

Reprízy: 16. a 17. srpna 2005 ve 20.00

 

v titulní roli: Alexander Khuon

režie: Dušan David Pařízek; výprava: Olaf Altmann; hudba: Roman Zach

 

TÖRLESS (podle novely Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse):

Törless je chovancem kadetní školy. K socializaci mladého člověka patří hry, ke hrám oběti. Kadetka vychovává společenskou elitu v muže. Děti, které se už už stávají dospělými, odkrývají temné stránky své duše. Hra na dospělé ale přestává být hrou ve chvíli, kdy jeden z nich učiní krok stranou a vydá se tak všanc svým doposud rovným spolužákům. Studenti Beineberg, Reiting a Törless získávají moc nad hříšníkem Basinim – získávají možnost rozhodovat o jeho osudu, možnost ovládat a trestat. Rozpor mladistvé neschopnosti rozhodovat o sobě samém a možnosti ovládat jinou lidskou bytost vyústí u každého z chlapců v nekontrolovatelné jednání: Reiting mučí a znásilňuje; Beineberg manipuluje a znásilňuje; Törless zkoumá a – znásilňuje... Robert Musil zachytil ve své povídce psychické mechanismy skupin, aliance a boje mezi malými vůdci, podstatu submisivity a intelektuálního epigonství. Zmatky chovance Törlesse jsou psychogramem formující se společnosti, jejich imanentních poruch, nemocí a propadů. Mapují cestu mezi oázou dětské nevinnosti a temným světem dospělosti.

 

Dušan D. Pařízek – životopis:

Od útlého dětství vyrůstal v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí a posléze Německu. V roce 1994 se vrátil zpět do Čech. Vystudoval srovnávací literaturu a divadelní vědu na Univerzitě Ludwiga Maximiliana v Mnichově a režii na pražské Divadelní fakultě AMU.

 

Od roku 1991 překládá (např. hry Alexandra Klimenta, Karla Steigerwalda, Bertolta Brechta). Ještě během studií na DAMU nastudoval v roce 1997 se svými třemi spolužačkami hru rakouského autora Wernera Schwaba Prezidentky. Tato kultovní inscenace byla na repertoáru Divadla Na zábradlí a posléze divadla Komedie až do ledna tohoto roku. Ke Schwabovým textům se vrátil doposud ještě dvakrát (v r. 1999 režíroval jeho text Lidumor aneb Má játra beze smyslu a v roce 2003 Schwabovu pravděpodobně nejdrastičtější hru Antiklimax). Se souborem Pražského komorního divadla, v té době ještě putujícího divadelního seskupení, které na sebe od prvopočátku pravidelně upozorňovalo svou vyhraněnou dramaturgií a inscenační praxí, realizoval řadu dalších projektů jako např. Otčinu Karla Steigerwalda či Bandity podle klasické hry Friedricha Schillera Loupežníci.

 

Od sezony 2002/2003 působí jako ředitel a jeden z kmenových režisérů divadla Komedie. Střídavě režíruje také v Německu, od roku 2002 pravidelně v Kolínské činohře (Schauspiel Köln). Dvakrát byl nominován na Cenu Alfreda Radoka, se svými Prezidentkami získal cenu primátorky města Brna na mezinárodním festivalu Setkání (r. 1998). Jeho inscenace Antiklimax byla nominována za sezónu 2003/2004 na Cenu Sazky a Divadelních novin. V současnosti je českou kritikou vnímán jako jeden z nejkontroverznějších divadelních režisérů.

 

 

Martin Kušej, ředitel činohry Salzburger Festspiele, o „Young Directors Project“:

„Režiséři zapojení do Young Directors Project jsou v první řadě výlučně umělci, jejichž rodným jazykem není němčina. S tímto výběrem se váže především přání rozšířit geografický horizont festivalu Salzburger Festspiele a nabídnout platformu pro bohatou živoucí evropskou uměleckou tvorbu. Praha, Budapešť a Lublaň jsou místa, kde mladí divadelníci staví do povědomí fakt, že jsou spojeni stále ještě, nebo naopak už zase, živým vztahem k Rakousku, ke kultuře sousedů, jejichž dějiny jsou již po generace vzájemně propojeny. Z Palerma zase přijede divadlo, které zcela na okraji, v zóně nejvzdálenější periférie, ověřuje vlastními a svéráznými prostředky vymoženosti a zvrhlosti kultury ´starého světa´.“

 

Kromě Dušana D. Pařízka se zúčastní letošního ročníku YOUNG DIRECTORS PROJECT také Sebastijan Horvat ze Slovinska, Emma Dante ze Sicílie a Árpád Schilling z Maďarska.

 

 

 

činnost divadla podporuje hlavní město Praha, provozovatelem divadla Komedie je Pražské komorní divadlo s.r.o.

 

mediálními partnery divadla Komedie jsou: Mladá fronta Dnes, Literární noviny, Scena.cz, divadlo.cz, CLOWN.CZ a KamvPraze.

 

  

Praha 1. prosince 2004

Lenka Studenková

Pražské komorní divadlo s.r.o.

Jungmannova 1, 110 00 Praha 1

tel.: 224222484-5

tel./fax: 224216015

mobil: 603/371067

e-mail: l.studenkova@prakomdiv.cz

www.prakomdiv.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti