21.04.2009 00:00

Dvojhlavý orel Jeana Cocteaua v Činoherním klubu

Činoherní klub uvádí:

Divadlo bez střechy Vyškov

Jean Cocteau: DVOJHLAVÝ OREL

Jedné noci se v záři blesků objeví v okně královského hradu vrah-anarchista. Jeho plán zabít královnu selže. Královna ho policii překvapivě nevydá, stanoví však ďábelskou třídenní lhůtu. V té buď zabije on ji nebo ona nechá zabít jeho.

Překlad: František Hrubín / Režie: Radoslav Mesarč / Dramaturgie Vladimír Golda / Scéna a kostýmy: Marie Šimková a Radoslav Mesarč / Světla: Přemysl Ševčík / Zvuk Jaroslav Štark

Hrají: Adriana Roučková, Tomáš Béza, Petra Šarhanová nebo Iveta Adámková, Lukáš Tvrďoch, Alois Kummer, David Růžička, Olga Pitelová.

Divadlo bez střechy (DBS) Vyškov je volným sdružením přátel divadla, které funguje pod záštitou O. S. Thalia Vyškov a Městského kulturního střediska ve Vyškově.

DBS se zaměřuje zejména na náročnější diváky, jimž nabízí komorní inscenace silných příběhů složitých lidských osudů. Nevyhýbá se ani větším projektům s podobně laděnou poetikou. Vedle klasických dramatických textů používá DBS vlastních dramatizací světové i české literatury. Důležitou složkou divadelních inscenací je jejich výtvarně-hudební stránka, na niž klademe mimořádný důraz, stejně jako i na kvalitně a podrobně zpracované programy k jednotlivým inscenacím.

Za dobu svého působení od roku 2003 DBS nastudovalo sedm divadelních inscenací – Hrubínovu Romanci pro křídlovku (2003, režie D. Musilová), Nabokovovu Lolitu (2005, režie T. Dorazil ml.), Té síly díl jsem já na motivy Goethova a Marlowova Fausta (2006, režie L. Stýblo), Patříš mi! aneb Fernando Krapp mi napsal dopis (2007, režie P. Nýdrle), Hypnoskop na motivy povídek Věry Chase (2007, režie L. Stýblo) a příběh současné maďarské autorky Katalin Thuróczy Schody pro kočku (2007, režie T. Dorazil ml.), v tomto roce pak proběhla premiéra hry Dvojhlavý orel francouzského dramatika Jeana Cocteaua (únor 2008, režie: R. Mesarč).

Od vzniku souboru se do divadelních aktivit zapojilo přes šedesát osob, v současnosti v souboru aktivně působí asi čtyři desítky osob (herci, režiséři, dramaturg, výtvarníci, technický personál), divadlo dále ke spolupráci zve i další hostující divadelníky. Soubor celkem odehrál přes sedmdesát divadelních představení nejen na domovské scéně, ale i na dalších místech ČR (například Brno, Zlín, Hodonín, Kyjov, Bučovice, Křenovice, Veverská Bítýška, Kojetín a další).

V květnu 2008 se DBS s představením Dvojhlavý orel probojovalo přes Krajskou přehlídku v Hodoníně a národní přehlídku Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín 2008 přímým postupem z 1. místa až na 78. Jiráskův Hronov

Jean Cocteau (1889-1963) byl francouzský básník, grafik, divadelník a filmař, člen Francouzské akademie. Divadelní hru Dvojhlavý orel napsal v roce 1946.

Ze Zpravodaje Divadelní Třebíč 2008:

„Dvojhlavý orel Jeana Cocteaua není hrou, jejíž inscenace by se stávaly návštěvnickými hity, ale zajímá spíše užší divácky okruh. Je to hra, která na jedné straně nabízí velmi vděčně herecké příležitosti, ale na druhé je inscenačně značně obtížná. Už samotná její volba svědčí o ambicích a nesnadných úkolech, které si Divadlo bez střechy z Vyškova klade. A je třeba říci, že v tomto případě uspělo.“ (-naex-)

„Ten třetí den jsem dopoledne viděl režírované, režisérské vysoce stylizované divadlo. To režírované znamená, že celek té inscenace Cocteauova Dvojhlavého Orla, s niž se představilo Divadlo bez střechy z Vyškova i každý její detail je podroben důsledně režijní koncepci, roste z ní a je samozřejmě zároveň pro diváky jejím nositelem. Ten pojem režisérsky potom tento podíl režiséra ještě stupňuje. Je to až podivuhodně, jak je všechno do poslední částečky umístěno do prostoru, jak je každá akce herce od hlasu až po gesta a mimiku důsledně komponovaná, jak funguje celkově umístění a celkový pohyb herců – tedy mizanscéna – v přesnosti a promyšlenosti, za niž je vždycky cítit vůle režiséra, jenž toto chce a takto tvoří styl inscenace i její sděleni. A tím stylem je stylizovanost – tj. jista zřetelná a patrna míra umělosti, která se díky onomu režijnímu vedeni a režisérskému záměru promítá opět do všeho. (...) Nezapírám, že tato hyperbolizovaná míra stylizace na mne občas v některých chvílích působila jako dekorativnost či ornament a vtiskovala tak představeni raz sice dobře provedeného a účinného, leč přece jen chladného a vypočítaného kalkulu. Režisérismus tenhle rub má. To však nemění nic na tom, že duch a styl, v němž je inscenace tvořena a stvořena, je na amatérském jevišti záležitosti výjimečnou a vysoce nadprůměrnou.“ (Jan Císař)

Přehlídka amatérských divadelních souborů v roce 2009 se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Vstupenky za 90,-Kč lze zakoupit v pokladně divadla Ve Smečkách 26, Praha 1 nebo na www.cinoherniklub.cz.

Těšíme se na shledanou.

Zdroj: radvan.pacl@cinoherniklub.cz

Autor článku: Informace z divadel