14.11.2006 00:00

Dvoudenní kurzy tvůrčího využití multimédií

Kurzy se nezaměřují pouze na technologické aspekty využití multimedií, ale též na umělecký a sociální kontext a schopnost kritického vhledu do problematiky. Jsou určeny především pro ty (studenty, pedagogy, čerstvé absolventy), kteří mají zájem seznámit se prakticky s „filosofií“ a tvořivými možnostmi profesionálně využívaných softwarů a technologií v oblasti vizuální tvorby.

· Digitální fotografie a její možnosti, digitální obraz všude kolem nás (grafický editor Adobe Photoshop) 10. - 11. 11. 2006
· 2D Animace – nahlédnutí pod pokličku rozhýbaným obrázkům (Macromedia Flash, The Tab) 1. 12. - 2. 12. 2006
· Video – filmový jazyk, zpracování a střih videa na počítači (Pinnacle studio 10, Adobe Premiere) 26. 10. - 27. 10. 2006
· Zvuk - nejenom hudba je zvuk – možnosti zpracování zvuku na počítači (Adobe Audition, Sound Forge, Wave Lab) 24. 11. - 25. 11. 2006

Místo konání a čas

Multimediální didaktická laboratoř - Tréninkové pracoviště
Františkánský klášter, ZUŠ Václava Pichla, Klášterní 39, Bechyně, 391 65
Předběžný časový harmonogram v pátek 13:00-16:00 a 17:00-20:00 (6hod), sobota 9:00-13:00 a 14:00-16:00 (6hod)

Kontaktní osoba

Jan Svoboda: tel.: 724 204 282, e-mail: jansvoboda@klaster-bechyne.org

Kurzovné

Díky grantu MŠMT jsou kurzy zdarma. Vybíráme zápisné pouze 100,- Kč na nákup materiálů

Účastníci

Menší pracovní skupiny (cca 6-8 účastníků) umožňují individuální přístup a přizpůsobení kurzů reálným potřebám účastníků. Kurzy jsou určeny především = ne jen pro studenty, pedagogy, čerstvé absolventy uměleckých a pedagogických škol.

Převzato z www.ecn.cz

Autor článku: redakce