31.03.2005 00:00

Dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Lugar Comum v Lisabonu – Barcareně

Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Clube Portugues de Artes e Ideias v Lisabonu vypisuje výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v ateliéru Lugar Comum v Lisabonu - Barcareně (www.artesideas.com) v termínu od 1. září do 31. října 2005.

Cílem tohoto bilaterálního výměnného programu je podpora spolupráce v oblasti umění mezi Českou republikou a Portugalskem.

O rezidenční pobyt mohou zažádat mladí skladatelé a choreografové, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (ideálně portugalštiny).

Stipendistovi bude hrazen pobyt a stipendium. Cestovní náklady si stipendista hradí sám.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

1) Přihlášku čitelně vyplněnou ve všech bodech.
2) Přílohy s motivačním dopisem a popisem projektů v angličtině (Letter of interest), jak svůj pobyt využiji pro svou profesionální práci a tvorbu v rozsahu maximálně dvou stran. Dále musí obsahovat profesní životopis žadatele s přehledem dosavadních realizovaných projektů (v češtině a v angličtině).

Podmínky pro podání žádosti:

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou nebo osobně doručen na adresu: Divadelní ústav, Tatjana Langášková, Celetná 17, 110 00 Praha, tel: 224 809 112, e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz).

Uzávěrka přihlášek je 5. května 2005

· Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
· Zaslané žádosti se nevrací.
· Zaslané žádosti posoudí a konečný výběr provede česká odborná komise.
· Vybraný uchazeč obdrží stipendium ve výši 700 eur měsíčně přímo od hostitelské organizace v Lisabonu.
· O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do června 2005.

Přihláška je ke stažení v rámečku vpravo.

Zdroj: Divadelní ústav

Autor článku: redakce