29.01.2001 00:00

Eastern Alternativ

V říjnu a listopadu bude probíhat jeden z největších anglických festivalů východní off kultury Eastern Alternativ. Účastní se ho řada umělců z Polska, České republiky, Ruska, Maďarska a dalších postkomunistických zemí. V programu jsou zahrnuty výstavy, koncerty, divadelní a taneční představení a další akce.

Informace: The Organisers, Eastern European Circle, 12 Bushfield House, Highbury New Park, London N5 2DD, tel.: +44 171 2264806, e-mail: easterncircle@hotmail.com, http://www.altern.org/morgan/eastern_european_circle

Autor článku: redakce