13.09.2004 00:00

Edice Box – nový internetový prostor věnovaný divadlu

 

Bohumilu Nekolnému a Ladislavu Čumbovi  - redaktorům nového internetového segmentu portálu divadlo.cz nazvaného Edice Box,  jsme položili u příležitosti její  veřejné prezentace několik otázek. ((www.divadlo.cz/box)

 

Proč vlastně vznikla tato internetová edice ?

Bohumil Nekolný: Tato internetová edice je myšlenkou ředitele Divadelního ústavu Ondřeje Černého. Divadelní ústav totiž  zpracovává se celou řada zadání, analýz, studií apod., které jsou často využity pouze jednorázově, což je škoda. Vedle toho existuje spousta materiálů, které stojí za to zveřejnit, ale není kapacita na to vydat je ve fyzické podobě.  Když se tato edice začala budovat zjistilo se, že je možné zde publikovat různé otevřené dokumenty, záznamy diskusí či manuály k divadelní problematice. Edici Box dnes chápeme jako otevřený prostor věnovaný divadelní problematice a lze ji do budoucna využívat k odborné reflexi divadelního života.

 

Jak je ta edice strukturovaná a co v ní mohou návštěvníci konkrétně najít ?

Ladislav Čumba: Tato edice je zatím je dělena do osmi rubrik: Správa a řízení, Kulturní politika, K legislativě, Divadelní systémy, Dokumenty, Dotace a granty, Statistika, Reflexe. V každé této rubrice jsou obsaženy články, které  jsou opatřeny anotacemi se strukturou jednotlivých materiálů - podle této struktury se dá v této edici snadno orientovat. K dispozici je i vyhledávač, který pracuje jak na bázi jednotlivých slov, tak složitějších dotazů. Každý článek má česko-anglické resumé. Každý materiál je možné komentovat s tím, že diskuse je koordinovaná redakcí, takže se tam neobjevují příspěvky, které nejsou k tématu

 

Můžete jmenovat některé významné dokumenty publikované na stránkách této edice?

Bohumil Nekolný: Je to v prvé řadě manuál, který je průvodcem po legislativních a právních formách v umělecké činnosti v ČR. Najdete v něm naprosto všechny odkazy nejen na instituce, ale i na aktuální zákony a předpisy, nutné pro provozování této činnosti. Podle tohoto manuálu se budete moci rozhodnout, jaké právní uspořádání pro jakou konkrétní činnost zvolíte. Když se rozhodnete založit například občanské sdružení, najdete v tomto materiálu návod od A do Z, tzn. jaké právní náležitosti jsou potřeba, kde je možné žádat o peníze atd. 

Velmi podstatnou studií je Transformace divadelního systému v České republice. Jedná se o projektovou studii, která je pokusem o zmapování procesů v českém divadle v 90. letech z hlediska proměny legislativních, správní a finančních podmínek.

Třetím podstatným materiálem jsou obecné podmínky pro granty  a dotace, které se ale týkají jen legislativní a organizační struktury - jsou to zkrátka obecné informace o tom „jak dosáhnout na peníze“. Přinášíme zde i výsledky grantového řízení MK.

Autor článku: redakce