31.01.2002 00:00

Ediční plán Divadelního ústavu na rok 2002

Edice České divadlo

Dalibor Tureček - Německojazyčné kontexty obrozeneckého dramatu

Publikace je zaměřena na podněty německojazyčného konvečního dramatu, zejména na českou recepci vídeňského předměstského divadla (včetně Nestroye a Raimunda), stejně jako na recepci sentimentálního dramatu (zejména hry A. von Kotzebue a E. Raupacha). Tyto hry představovaly podstatnou část českého repertoáru. Proto je pozornost věnována konkrétní podobě jednotlivých překladů, a to v porovnání s originálním německým zněním. Dále jsou shledávány možné paralely s původní českou tvorbou. Německojazyčná produkce totiž představovala významnou součást dobového recepčního horizontu a právě v souvislosti s ní je možno vykládat i mnohé aspekty her Tylových či Klicperových a české tvorby vůbec.
Vyjde v únoru 2002.

 

Řada Eseje, kritiky, analýzy

Karel Hugo Hilar - O divadle

Editor: Eva Šormová
Výbor statí čelné osobnosti českého divadla první třetiny 20. století, režiséra Karla Hugo Hilara (1885-1935), přináší výběr z jeho divadelních kritik, teoretických statí, úvah a režijních komentářů. Součástí knihy je kompletní bibliografie Hilarových prací literárních a divadelních, včetně soupisu jeho inscenační tvorby. Publikace je doplněna úvodní studií editorky a jmenným rejstříkem.
Vyjde ve 2. čtvrtletí 2002.

 

Sergej Machonin

Editoři: Terezie Pokorná a Barbara Mazáčová
Výbor divadelních referátů a statí Sergeje Machonina, který bude doprovázen úplnou anotovanou bibliografií, rozsáhlou ediční poznámkou a rejstříky. Tento poznámkový aparát si - společně s doslovem o Machoninově názorovém vývoji a kritickém typu - klade za cíl v co nejširších kontextech postihnout tuto pozoruhodnou kontroverzní osobnost české poválečné divadelní kritiky.
Vyjde ve 4. čtvrtletí 2002.

 

Edice Světové divadlo

Peter Brook - Nitky času. (Paměti.)

Klíčová osobnost poválečného světového divadla vzpomíná ve svých pamětech na události, které určovaly její uměleckou dráhu - od šťastného dětství v rodině ruských emigrantů, přes dobrodružné divadelní i filmařské začátky ve válečném Londýně, ohromující rané úspěchy na poli operní i shakespearovské režie, až k experimentům, k nimž ho v šedesátých a sedmdesátých letech přivedla jeho neumdlévající touha dobrat se nejhlubších kořenů divadla. V knize nechybí vzpomínky na setkání (ale i tvůrčí střety) s velkými osobnostmi poválečného evropského divadla (např. S. Dalím, L. Olivierem, G. Jacksonovou, J. Moreauovou). Nejcennější na Brookově autoportrétu je však sám pokus o záznam vlastní vnitřní cesty hledajícího umělce. Přeložila Jitka Sloupová.
Vyjde ve 2. čtvrtletí 2002.

 

Patrice Pavis - Divadelní slovník

Pavisův Divadelní slovník, který autor v dosavadních třech edicích (1980, 1987, 1996) doplňoval, je mezinárodně uznávané dílo, přeložené do desítky jazyků. Slovník vysvětluje a definuje základní pojmy estetiky a sémiologie dramatu a divadla na příkladech, čerpaných z historie i současnosti. Slovník využívá nejrůznějších metodologických postupů a vědních oborů, především ovšem sémiotiky, k jejímž uznávaným autoritám Pavis patří. Součástí každého hesla je ekvivalent příslušného pojmu v hlavních západních jazycích a základní bibliografické odkazy na souhrnnou bibliografii, jež je doplňkem díla stejně jako jmenný rejstřík. Pavisův slovník zachycující přehledně novodobé teoretické prostředky teatrologie, aniž pomíjí jejich historické pozadí, bude přínosem nejen pro čtenáře z řad uměleckých teoretiků a kritiků, uměnovědců a estetiků, ale i pro všechny, kdo mají o divadlo hlubší zájem. Přeložila Daniela Jobertová.
Vyjde ve 4. čtvrtletí 2002.

 

Edice Divadelní hry

Ödön von Horváth - Hry

Obsáhlý výbor z divadelních her rakouského dramatika Ödöna von Horvátha, tvůrce moderní lidové hry, který ve svém díle jasnozřivě odhalil povahu nastupujícího fašismu i hrůzně komickou mentalitu tzv. obyčejného člověka a jeho nikdy nekončící touhu po lásce, víře a naději. Obsahuje známé tituly jako Povídky z Vídeňského lesa nebo Kazimír a Karolína, ale i dosud v češtině nevydané autorovy texty (např. Na krásné vyhlídce).
Vyjde ve 2. čtvrtletí 2002.

 

Tom Stoppard - Hry

V našem průřezu tvorbou současného anglického dramatika českého původu Toma Stopparda (1939) nebudou chybět jeho nejslavnější hry, které jsou zároveň charakteristické pro jednotlivá dramatikova tvůrčí období: Brilantní Stoppardův divadelní absurdistický debut Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi (1968, př. Jaroslav Kořán), pronikavá wildeovsko-historická parodie Travestie (1974, př. Michael Žantovský) a milostné komedie To pravé (1982, př. Jitka Sloupová) a Arkádie (1994, př. Jaroslav Kořán).
Svazek doplní u nás dosud neuvedené ani nepublikované Stoppardovy aktovky: detektivní fraška The Real Inspector Hound (1968), kterou pro tento výbor přeložila Dana Hábová a diptych Doggův Hamlet, Krhútův Macbeth (1979, př. Jaroslav Kořán), inspirovaný osudy českých disidentských divadelníků.
Vyjde ve 2. čtvrtletí 2002.

 

August Strindberg - Hry II

Druhý svazek výboru ze Strindbergova díla se zaměří na dramatikovo pozdní, expresionistické období. Svazek bude obsahovat vesměs zcela nové překlady her Do Damašku I, II, Tanec smrti I, II, Velikonoce, Hra snů, Holanďan, Bouřka, Spáleniště, Sonáta příšer, Toten-Insel, Pelikán.
Doslov s názvem Strindbergova post-infernální dramatická tvorba napsal přímo pro toto české vydání švédský spisovatel a znalec dramatikova díla Hans-Gőran Ekman.
Vyjde ve 4. čtvrtletí 2002.

 

Edice Současná hra

Jean-Claude Grumberg: Nejspíš sníš (Rever peut etre)

Překlad z francouzštiny Michal Lázňovský.
Hra pro 5 mužů a 2 ženy.
Známý divadelní herec dostane obsílku k soudu. Je proti němu zahájen proces, v němž je stíhán za zločiny, které páchá ve snu. Herec zkouší Hamleta a zdává se mu o zavraždění Polonia - i z toho se musí odpovídat u soudu, a vypadá to, že se soudce chystá sledovat i jeho "zločiny" divadelní. Tato kafkovská groteska se shakespearovskými a freudovskými motivy se posléze překvapivě skládá v podobenství o důsledcích násilí a totalitní moci.
Vyšlo.

 

Paloma Pedrero: Noci letmé lásky (Noches de amor efímero)

(Dnes v noci v parku - pro 1 muže a 1 ženu, V noci odloučení - pro 2 muže a 1 ženu, Sami dnešní noci - pro 1 muže a 1 ženu a Na přelomu noci s ránem - pro 3 muže a 1 ženu)
Překlad ze španělštiny Šárka Valverde.
Čtyři aktovky o letmém milostném setkání dvou lidí, o rozpačitých začátcích i tragických koncích lásky.
Vyšlo.

 

Jon Fosse: Jméno. Noc zpívá své písně.

Překlad z norštiny Karolína Stehlíková.
Jméno - pro 3 muže a 3 ženy, Noc - pro 3 muže a 2 ženy
Dvě hry současného norského dramatika. V první (Jméno) se těhotná dívka vrací do domu svých rodičů, spolu s mladíkem, otcem dítěte. Jejich vztah je stejně strnulý a bezživotný jako vztahy v dívčině rodině. Postavy nejsou schopny normálně komunikovat a artikulovat své city. Tento stav naruší až bývalý dívčin přítel, který přichází na návštěvu...
Ve hře Noc zpívá své písně tráví mladý nezaměstnaný muž nečinně celé dny doma a sní o kariéře spisovatele. Jeho žena trpí pasivitou svého muže, dusí se v malém bytě, který obývají. Jednoho večera vyrazí se svou přítelkyní do hospody a po návratu domů končí mlčení a apatie a rodí se tragédie...

 

Sarah Kaneová: 4.48 psychóza (4.48 Psychosis)

Překlad z angličtiny Jitka Sloupová.
Hra pro tři postavy.
Dramatická báseň pokoušející se zachytit vlastní rozpadající se osobnost na cestě k sebevraždě... Poslední hra kontroverzní britské dramatičky mohutného básnického talentu a tragicky předurčeného osudu. Dialogy beznadějně se míjejících postav lékařů a pacientky, točící se ve spirále deprese a sedativ, zoufalé elegie, zaříkávání i vzývání smrti jako jediného lékaře.

 

Koffi Kwahulé: Poskvrnka (pracovní název) (P'tite souillure)

Překlad z francouzštiny Michal Lázňovský.
Hra pro 2 ženy a 2 muže.
Hra afrického autora je podobenstvím o prvotním hříchu-incestu, za nějž je nutné zaplatit. Divadelní báje v rytmu jazzu, je psaná formou montáže, pracuje s maskou, vychází z rituálu.

 

Igor Bauersima: Norway Today

Překlad z němčiny Ondřej Černý
Hra pro 1 ženu a 1 muže.
Rekonstrukce posledních hodin života dvou mladých lidí, kteří se chystají ukončit život skokem z útesu v Norsku. Přes závažnost tématu a citlivou reflexi duševního stavu hrdinů si hra uchovává hravost, nadhled a humor.

 

Miro Gavran: Králové a hrdlořezi (Kraljevi i konjušari)

Překlad z chorvatštiny.
Hra pro 3 ženy a 8 mužů.
Kvazi-shakespearovská tragédie pojednává "heroickou" epizodu z raných chorvatských dějin s odstupem dnešních postmoderních fantasy her a s divadelnickou sebeironií, ale také s hluboko uloženou zkušeností obyvatele Balkánu 90. let.

 

Mimo edice

Miroslav Šulc - Česká operetní kronika

Kniha podává detailní obraz vývoje operety a operetních divadel v Čechách a na Moravě od počátků v 60. letech 19. století do začátku 60. let 20. století. Součástí knihy je obsáhlé Kalendárium, shromažďující přehled operetních událostí, zejména údaje o prakticky všech operetních premiérách v českých divadlech (data, inscenační týmy, hlavní role, případně tiskové ohlasy).
Vyjde v 1. čtvrtletí 2002.

Autor článku: redakce