14.01.2021 12:56

Ekonomická a sociopolitická situace v evropských nezávislých divadlech – evropský průzkum

Rádi bychom vás požádali o účast v mezinárodní studii spoluorganizované Evropskou asociací nezávislých scénických umění (EAIPA European Association of Independent Performing Arts). Účastnit se můžete jako jednotlivec nebo organizace. Dotazník je v anglickém jazyce, pro zjednodušení přikládáme návod pro jeho vyplnění a kontakty, kam se obrátit, pokud by vám cokoliv nebylo jasné. Uzávěrka dotazníku je 25.ledna 2021.
Vaše účast je pro úspěch této studie nezbytná. Informace, které poskytnete, pomohou zlepšit životní a pracovní podmínky umělců v Evropě.

Tímto bychom vás chtěli požádat o účast v dotazníku evropské komunity nezávislých scénických umění. Vaše účast je pro úspěch této studie nezbytná.

Průzkum nám poskytne cenné informace, které pomohou zlepšit životní a pracovní podmínky umělců na celém kontinentu.

Aby byla data z této mezinárodní studie srovnatelná, rozhodli jsme se předložit vám tento dotazník v angličtině. Přečtete si, prosím, níže doplňující informace níže, ze kterých zjistíte odpovědi na všechny otázky, které by vás během vyplňování dotazníku mohly napadnout. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, kontaktujte přímo autory dotazníku na T.Eder@campus.lmu.de, případně nás na info@andcr.cz (Asociace nezávislých divadel ČR).

1. Role
Výzkumu se můžete zúčastnit jako jednotlivec nebo organizace. Na začátku dotazníku si zvolíte, v jaké roli ho chcete vyplnit. Jednotlivci mají jiné otázky než organizace. Můžete být také jednotlivec zastupující jednu nebo víc organizací; v tomto případě vyplňte dotazník jednou jako jednotlivec a jednou za každou organizaci, kterou zastupujete.

Pro jednotlivce

(V případě organizace pokračujte na stranu 2.)

Otázky 2 až 9, 11 až 13, 15 a 18 až 21 nám připadají jednoznačné. Pokud s nimi potřebujete pomoct, kontaktujte prosím přímo autory dotazníku.

10. Sociální pojištění
Zajímá nás, jestli máte sociální pojištění. Sociální pojištění nebo sociální zabezpečení jsou zastřešující pojmy pro např. zdravotní pojištění, penzijní pojištění, podporu v nezaměstnanosti atd. V každé zemi tento termín znamená něco jiného. Nepotřebujeme podrobnosti, chceme pouze vědět, zda jste sociálním systémem své země obecně chránění.

14. Interakce a vzájemná propojenost v organizační sféře nezávislých scénických umění
Zajímá nás vzájemná propojenost této sféry. Sdělte nám, jak se zapojujete do spolupráce a komunikace s dalšími hráči v této oblasti.

16. Měsíční hrubá mzda: Tato otázka je pouze pro zaměstnance, na umělce na volné noze ji často nelze vztáhnout. Částku uveďte ve své místní měně.

17. Roční příjem
Vzhledem k výpadkům příjmů, které se v roce 2020 vyskytly kvůli pandemii koronaviru, uveďte odpověď za roky 2019 a 2020. Pokud dotazník vyplňujete před koncem roku, odhadněte částku za celý rok 2020. Uveďte částku ve své místní měně.

22. Prosazování zájmů: Sdělte nám, zda se cítíte zastoupení a jak se angažujete v prosazování zájmů na místní i celostátní úrovni.

Pro organizace

Otázky 2, 3, 5 až 8, 11 a 14 až 18 nám připadají jednoznačné. Pokud s nimi potřebujete pomoct, kontaktujte prosím přímo autory dotazníku.

4. Právní status
Pokud svůj právní status znáte jenom ve svém jazyce, podívejte se, zda ho nelze zařadit pod některou z uvedených možností. Pokud ne, uveďte ho ve svém jazyce do políčka za slovem „Jiné“.

9. Interakce a vzájemná propojenost v organizační sféře nezávislých scénických umění
Zajímá nás vzájemná propojenost této sféry. Sdělte nám, jak se zapojujete do spolupráce a komunikace s kolegy a dalšími institucemi.

10. Zaměstnanost v roce 2019
V roce 2020 přinesla pandemie koronaviru spoustě organizací velké výzvy. Chceme zjistit, v jakých faktorech se to projevilo, proto se ptáme i na čísla z minulého roku.

12. Prosazování zájmů
Sdělte nám, zda se cítíte zastoupení a jak se angažujete v prosazování zájmů na místní i celostátní úrovni.

13. Produkce a obecenstvo v roce 2019
V roce 2020 přinesla pandemie koronaviru spoustě organizací velké výzvy. Chceme zjistit, v jakých faktorech se to projevilo, proto se ptáme i na čísla z minulého roku.

Uzávěrka dotazníku je 25. ledna 2021.

Děkujeme za spolupráci.

Autor článku: Asociace nezávislých divadel