02.04.2002 00:00

Europe and Culture

Evropská unie, z jejíchž fondů je podporována řada kulturních projektů, zřídila na internetu na adrese: http://europa.eu.int/comm/culture/ portál s názvem Europe and Culture. Na tomto portálu chce zveřejňovat veškeré novinky v dění na poli kulturních aktivit - např. v hudbě, tanci, udržování kulturních nemovitých památek - stejně jako různých aktivit jako kulturních spoluprací, finanční podpory a mezinárodních vztahů v zemích Evropské unie. Portál by měl sloužit všem, kdo se zajímají o umění, vzdělání, vědecká bádání a veřejný sektor ve vztahu kultura a Evropa, aby našli vlastní cestu.

Autor článku: redakce