30.05.2002 00:00

European Summershool for Sustainable Regional Development na téma Region a kultura

Kasselská univerzita, katedra tvorby krajiny, pořádá v Germerode od 23. do 28. června 2002 letní školu s názvem European Summershool for Sustainable Regional Development na téma Region a kultura. Maximální počet účastníků je 30 z důvodu vytvoření pracovní atmosféry. Zváni jsou zájemci o toto téma z celé Evropy. Jen tak bude možno dosáhnout zajímavých závěrů opřených o zkušenosti z různých krajin. Program je rozdělen do několika částí:

- studio, kde bude sestavován projekt regionálního muzea (povedou Heide Hoffmann, městské plánování, Kasselská univerzita, Německo; Prof. Dr. Karl Stocker, historik, Graz, Rakousko; Katia Schurl, médiální expertka, Graz, Rakousko)
- impulsy - regionální kulturní politika (povedou Berd Wagner, Kulturpolitische Gesellschaft e. V. Bonn, Německo; Prof. Dr. Detlev Ipsen, sociolog, Kasselskaá univerzita, Německo; Jenny Johannisson, Centre for Cultural Policy Research, University of Boras, Švédsko)
- trendy - strategie kulturního plánování v Evropě (povede Lia Ghilardi, socioložka, Noema Research and Planning Ltd., Londýn, Velká Británie)
- praktická část se bude zabývat praktickými výsledky kulturní politiky v regionech - regionálními festivaly, prezentace v regionálních muzeích, management (povedou Prof. Dr. Karl Stocker, Katia Schurl, Ruggero Schleichter-Tappeser, EURES Institute for Regional Studies in Europe, Freiburg, Německo a Uli Böcker, správní ředitel Festival of the Regions, Ottenheim, Rakousko).

Každoročně jsou udělována dvě stipendia účastníkům ze střední a východní Evropy. Tito účastníci si pak sami hradí pouze cestu. Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se přihlásit co nejdříve.

Informace: European Summerschool for Sustainable Regional Development, Univerity of Kassel, Mönchebergstrasse 17, 34109 Kassel, Německo, tel.: +49 561 8043505, fax: +49 561 8042485, e-mail: summersc@uni-kassel.de, http://www.uni-kassel.de/fb13/summerschool

Autor článku: redakce