23.06.2017 10:36

European Theatre Lab řeší divadlo budoucnosti, digitalizaci a dává prostor zájemcům – výzva

Tento evropský think-tank sdružuje sedm partnerských divadel, mediální umělce, digitální experty a odborníky a vznikl na jaře 2017 v rámci konference Digital Innovation in Theatre. Je platformou pro diskusi a ideovou výměnu a nyní vyzývá kohokoli ochotného sdílet své nápady a zkušenosti a budovat evropskou komunitu zaměřenou na digitalizaci divadla. Také pravidelně pořádá experimentální, výzkumné projekty OpenLabs.

V řečených OpenLabs se projektoví partneři orientují na výzkum na poli nových technologií a estetik, zapojení publika a komunikaci. Další OpenLabs proběhne na konci června 2017 v Craiově v Rumunsku, následující pak v chorvatském záhřebu v září 2017.

European Theatre Lab vítá všechny dotazy, komentáře, návrhy, relevantní odkazy pro sestavení seznamu zdrojů atd.

Pro více informací navštivte web nebo kontaktujte přímo organizaci.

W https://www.europeantheatrelab.eu/
FB https://www.facebook.com/EuropeanTheatreLab/
T +49 (0)30 28441 460
convention@etc-cte.org