13.09.2019 08:49

Evropská asociace nezávislých divadel: Evropské unii chybí komisař pro kulturu

Evropská asociace nezávislých divadel (The European Association of Independent Performing Arts, EAIPA), jejíž je AND ČR členem, vyjadřuje velké znepokojení nad právě představenými eurokomisaři – žádný z nich nemá na starost resort kultury.

Umění, kultura, kulturní výměna a kreativní průmysl jsou důležitou součástí evropské identity a vytváření evropských hodnot. Dohromady tato oblast generuje v Evropě více pracovních míst než automobilový průmysl. Když se hovoří o evropské identitě, lidé žijící V EU uvádějí umění a kulturu jako jeden z nejdůležitějších faktorů. Umění a kultura vždy definují základní rysy popisující pozitivní obraz Evropy.

Aktéři kultury, umění a kreativního průmyslu potřebují na evropské úrovni a v rámci Evropské komise svého zástupce a politickou odpovědnost. „Kultura je zdrojem kreativního myšlení, inovace, a také neopominutelným způsobem napomáhá regeneraci duchovního života v této stresující společnosti,“ říká Lenka Havlíková, místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR a pokračuje: „Pokud si politici napříč Evropskou unií a politickým spektrem neuvědomí, že kultura je stejně podstatnou složkou života společnosti jako průmysl či zemědělství, tak se problémy Evropy prohloubí.“

Evropská asociace nezávislých divadel požaduje opravu tohoto důležitého strukturálního rozhodnutí a žádá předsedkyni budoucí Evropské komise, aby vysvětlila, proč návrhy pro nově jmenované komisaře v současné době nezahrnují komisaře pro kulturu.

Kontakt:

The European Association of Independent Performing Arts (EAIPA)
Ulrike Kuner / President
Gumpendorfer Straße 63B, 1060 Wien
eaipa@freietheater.at | + 43 1 403 87 94

Asociace nezávislých divadel ČR
Šárka Pavelková / výkonná manažerka
info@andcr.cz / +420 774 591 759

EAIPA (The European Association of Independent Performing Arts)
Evropská asociace nezávislých divadel je zastřešující organizací v současnosti sdružující 12 členských organizací z 11 evropských zemí. Organizace reprezentuje zájmy lidí pracujících v sektoru nezávislého divadla a reaguje na evropskou kulturní politiku shromažďováním přesných informací a iniciováním nových politických návrhů. Českou republiku v této organizaci zastupuje Asociace nezávislých divadel ČR.

www.eaipa.eu, www.andcr.cz

Autor článku: Šárka Pavelková