06.08.2004 00:00

Evropská kulturní nadace – STEP Beyond – podpora mobility

Program nabízí podporu lidem (individuálně či jednotlivým reprezentantům organizací) s cílem povzbudit přeshraniční kulturní spolupráci a uměleckou výměnu mezi evropskými zeměmi. Podpora Evropské kulturní nadace, fondu Step beyond (European Cultural Foundation - STEP Beyond), je udělována v počáteční vývojovou fázi vznikajících projektů, jejichž cílem je vybudovat dlouhodobější partnerství. Zaměřuje se na přeshraniční spolupráci mezi evropskými zeměmi (uvnitř i vně EU), je určen pro jednotlivce i organizace, preforován je směr na východ od hranic EU.

  • Program je určen: profesionálním umělcům, kulturním operátorům, novinářům, překladatelům a badatelům.
  • Není určen na podporu účasti na festivalech, konferencích, letních školách, workshopech ani na studentskou výměnu, rovněž na produkční náklady představení či podporu zaměstnanců státních organizací.
  • Fond Step Beyond přispívá na cestovní náklady, víza a někdy též na ubytování. Výhodou je, když se hostící organizace může na ubytování podílet.
Žádosti jsou očekávány nejpozději 8 týdnů před plánovanou cestou (kromě srpna), měly by obsahovat vyplněný formulář, profesní životopis, eventuálně reference a pozvánku od hostící nevládní organizace (pokud je).

Formuláře ke stažení: http://www.eurocult.org/pdfdb/intro/NewGuidelines.doc  (43 kB)

Info a kontakt:
European Cultural Foundation
Ms Lieke Schuitmaker
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
tel: +31 (0) 20 573 38 68
fax: +31 (0) 20 675 2231
lschuitmaker@eurocult.org
http://www.eurocult.org/

Autor článku: bulletin ProCulture