20.01.2022 13:24

Evropské divadelní publikum v nové knize projektu ASSET

Projekt ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres, podpořený programem Evropské unie Kreativní Evropa, vydal knihu The Audience In Centre Stage, popisující jeho průběh a výsledky.

Dozvíte se v ní podrobnosti o publiku v pěti zemích Evropské unie a získáte informace o tom, jak se svým publikem lépe pracovat a segmentovat jej. Kniha je dostupná ke stažení na webu projektu.

Hlavním cílem projektu ASSET, který probíhal od roku 2019 do roku 2021 a do něhož se velkou měrou zapojily Akademie múzických umění v Praze (vedoucí projektu) a Institut umění – Divadelní ústav (IDU), byl vývoj a testování prostředků, díky nimž se mohou evropská divadla dozvědět více o svém publiku a využít tyto poznatky k diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a k tvorbě jejich uměleckých programů a marketingu za využití akcí, které pracůují s publikem, jako je například European Theatre Night.asset-the-audience-in-centre-stage
Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/