26.05.2001 00:00

Evropský institut pro Progresivní kulturní politiky (eiPCP)

Evropský institut pro Progresivní kulturní politiky (eiPCP) oznámil, že otevřel nové webové stránky na adrese: http://www.eipcp.net. Institut byl založen ve Vídni a jeho hlavními úkoly je posilování sítě evropských kulturních struktur a posílení radikální demokratizace těchto struktur. Na stránkách lze mimo jiné nalézt první dvě čísla elektronického časopisu, studie Kulturní síť a Spolupráce ve střední a východní Evropě a další.

Autor článku: redakce