17.03.2005 00:00

“Explore Germany”, podzim 2005

Centrum divadla pro děti a mládež ve Spolkové republice Německo pořádá ve dnech 10. - 14. října 2005 informační cestu pro osm divadelních odborníků ze zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Pobyt bude zahájen 10. října v Berlíně (Grips Theater, carrousel Theater), pokračovat bude v Lipsku (Theater Junge Welt), Halle (Puppentheater Halle), Hannoveru (theaterworkshop Hannover, Landesbühne Hannover, Theaterpädagogisches Zentrum Hannover) a Braunschweigu (Staatstheater Braunschweig). Náplní informační cesty budou kromě vlastních návštěv představení rozhovory s řediteli divadel, dramaturgy, režiséry, mezinárodní výměna zkušeností, divadelní pedagogika. Komunikačním jazykem je angličtina.

Většinu výdajů uhradí pořadatelé, účastníci si hradí pouze cestovné.

Zájemci se mohou hlásit v Goethe-Institutu v Praze.

Kontakt:

Monika Loderová
Masarykovo nábrezí 32
110 00 Praha 1
tel.: 221 962 242
mail: loderova@prag.goethe.org  
mobil: 775 681 101

Více informací na webu Centra divadla pro děti a mládež ve Spolkové republice Německo www.kjtz.de.

Zdroj: Monika Loderová

Autor článku: redakce