23.10.2018 10:50

Festival AKCENT zahájí úspěšné taneční představení RED čínského Living Dance Studia

Událostmi nabitý program letošního mezinárodního festivalu dokumentárního divadla AKCENT 25. a 26. října v pražském Divadle Archa otevře představení RED čínského nezávislého souboru Living Dance Studio. Unikátní scénický tvar, kombinující dokumentární film a živý tanec, od své premiéry v roce 2015 sbírá úspěchy na prestižních evropských scénách. Například v loňském roce RED uvedl pařížský Podzimní festival.

Jedním z hlavních zdrojů představení RED jsou obrazové záznamy původního revolučního baletu Rudý ženský prapor. Ten byl poprvé uveden 26. září 1964 v Pekingu jako jedno z osmi modelových revolučních scénických děl, která tvořila oficiální divadelní kánon čínské kulturní revoluce. Svou formou kombinovalo západní baletní techniku se základy tradičních lidových čínských tanců a bylo považováno za dokonalou fúzi revoluční ideologie a uměleckého mistrovství.

Living Dance Studio obrací v představení RED svou uměleckou a kritickou pozornost k obrazům hrdinských ozbrojených balerín na špičkách. Kombinuje fyzický výraz tanečnic s videozáznamy rozhovorů pořízených v nedávné minulosti, s biografickými údaji a osobními příběhy revolučních baletek. Rudý ženský prapor je pro aktérky představení ideologicky zatížený hrůzný symbol éry kulturní revoluce, nadužívaný, vyprázdněný artefakt socialistického budování. Zároveň je však pro ně dokladem feministické intervence v kultuře, která i v dnešní Číně umožňuje ženám spojit síly k odboji proti daným sociálním podmínkám a strukturám.

„Tak jako i jiné inscenace souboru Living Dance Studio kombinuje toto dokumentární film a taneční výraz. Představení choreografky Wen Hui mě zasáhla svojí přímou výpovědí. Odvaha otevřít téma, které se osobně dotýká jí samé a jejích spolupracovnic, klade otázku, kde končí a začíná svoboda člověka. Jaká rozhodnutí musí udělat každý z nás v komplikované situaci, aby zůstal sám sebou a neztratil svoji pravdivou tvář? Představení se ptá na podstatu postavení umělce ve společnosti a jeho sílu zvednout hlas tam, kde všichni ostatní mlčí,“ říká k zahajovacímu představení festivalu AKCENT jeho ředitelka Jana Svobodová.

Tanečnice Liou Ču-jing a Wen Hui, která je zároveň režisérkou a choreografkou inscenace RED, se znají 40 let. Patří ke generaci, která vyrůstala v období čínské kulturní revoluce. Liou byla pro Wen vzorem, když v raných 70. letech obě navštěvovaly Jün-nanskou uměleckou školu. Po promoci byla Liou jako talentovaná studentka přijata do souboru modelového revolučního baletu. V různých rolích absolvovala doslova tisíce propagandistických představení. Wen se také toužila stát revoluční balerínou. Naučila se celou choreografii Rudého ženského praporu zpaměti a dychtivě čekala na příležitost tančit roli ženské protagonistky revolučního příběhu. Sen se jí splnil. Pak kulturní revoluce skončila. Wen Hui objevila jiné hodnoty a vydala se úplně novou cestou. Postupně se stala vůdčí osobností čínského moderního tance. Dvě mladší performerky představení RED – Li Yuyao a Li Sin-min – patří k mladé generaci, která se o kulturní revoluci dozvídala jen kusé informace.

Lidské tělo je archiv, svědek a nositel dějin; je místem, jež nám umožňuje pochopit, jak hluboce se do nás vepisují společná historie a paměť. Tělo je také katalyzátorem paměti a prostorem pro překračování hranic. Pomocí fyzických metod rekonstruujeme minulost, přenášíme zkušenosti z generace na generaci a identifikujeme bio-politickou logiku konkrétní historické události,“ podotkla Wen Hui.

Living Dance Studio založila choreografka Wen Hui společně s dokumentaristou Wu Wenguangem. Scénický styl Living Dance Studia kombinuje tanec, filmový dokument i slovo. Jejich tematickým zájmem je podat zprávu o traumatické historii Číny tak, jak dopadala na každodenní konkrétní životy obyčejných lidí. V roce 2008 uvedlo Living Dance Studio osmihodinovou multimediální performanci s názvem Vzpomínání I, v níž umělci zkoumali období kulturní revoluce skrze vzpomínky intelektuálů narozených v 50. a 60. letech 20. století. V roce 2009, v návaznosti na tuto metodu sociálního vzpomínání a alternativní historické rekonstrukce, založilo Living Dance Studio ve spolupráci s Cchao-čchang-ti Workstation projekt Lidová paměť, zapojující vesničany, kteří přežili „Velký skok vpřed“. Od té doby vytvořilo Living Dance Studio v rámci projektu Lidová paměť celou řadu představení, mimo jiné Naslouchání vzpomínkám třetí babičky (2012), Pamatuj: Náhrobek (2012), Paměť na cestě (2011) a Paměť: Hlad (2010). Představení Red na tuto linii tvorby navazuje a je také možné jej vnímat jako projekt kritického zkoumání sociální paměti prostřednictvím dokumentu a performance. Divadlo Archa uvedlo v roce 2013 v rámci festivalu Akcent představení Naslouchání vzpomínkám třetí babičky a představení Paměť: Hlad. Společně s Janou Svobodovou a týmem Divadla Archa vytvořila Wen Hui představení Obyčejní lidé.

www.archatheatre.cz

Autor článku: Simona Andělová