09.02.2015 13:29

Festival Bazaar představí identitu v umění a pohybu v provokativních vizích tvůrců ze střední a východní Evropy

Nový mezinárodní festival Bazaar, který se uskuteční 18. - 22. března, představí provokativní vize celkem čtyřiadvaceti umělců ze čtrnácti zemí střední, východní a jižní Evropy, kteří ve svých projektech zkoumali identitu v umění a pohybu, jež je hlavním tématem celého festivalu. Jeho vrcholem budou interaktivní scénické prezentace, které se uskuteční v nově otevřených prostorách Studia ALTA v sobotu 21. března. Program festivalu doplní řada exkluzivních večerních představení hostujících souborů a umělců, několik workshopů, přednášek a neformálních setkání. Hlavním českým organizátorem Bazaaru, který se uskuteční v rámci evropského projektu Identity.Move! je Motus, produkce divadla ALFRED VE DVOŘE. Mimo něj se festivalové události odehrají i v divadle PONEC, Studiu ALTA a PARKHOTELU Praha

Festival Bazaar je přehlídkou výzkumu, možností, směrů a tendencí v současném umění a společnosti ve střední, východní a jižní Evropě. Hlavním tématem festivalu je identita, ať už osobní, společenská nebo politická. Ta se v podmínkách současnosti stává opět palčivým tématem. Identita národní versus globální. Západ versus Východ. Jedinec versus společnost. Jak vnímají vlastní a kolektivní identitu tvůrci ze zemí od Baltského po Středozemní moře? Odpovědi na tyto otázky hledalo v rámci projektových rezidencí čtyřiadvacet vybraných umělců z oblasti pohybového a tanečního divadla a performance.

Mezi nimi jsou i dvě česká jména – svůj výzkum na festivalu představí i jedna z našich nejvýraznějších performerek Halka Třešňáková a progresivní divadelní režisérka Petra Tejnorová, která v rámci tohoto projektu spolupracovala se slovenským tanečníkem Jarem Viňarským

Zaujalo mě, že se projektu účastní lidé různého věku ze čtrnácti zemí a že se na téma identity dívají jako na dialog, stejně jako to, že projekt poskytuje čas na výzkum. V posledních letech jsou peníze na tvorbu tak malé, že se už od začátku musím soustředit na realizaci a všechno směřuji k „produktu“. Kdežto tentokrát mám šanci se na téma identity podívat z různých stran,“ vysvětluje Halka Třešňáková. 


Festival zahájí ve středu 18. března představení rusko-rakouského performera Olega Soulimenka Old Chaos, New Order pátrající po vlastní identitě umění „východní Evropy”, které se tradičně tvoří v kontextech dominantní západní kultury. Vrcholem festivalu bude Sobotní Bazaar, na němž se v rámci komplexní scénické instalace v průběhu několika hodin představí v krátkých ukázkách výzkumná díla všech umělců zapojených do projektu Identity.Move! Festival Bazaar pak završí novinka slovenského choreografa a tanečníka Petera Šavela Bakkheia – excentrické taneční představení o lidské samotě a neschopnosti navázat skutečně blízký vztah. Inscenace byla zařazena do prestižního výběru TOP 20 Priority Companies sítě Aerowaves pro rok 2015.

A čím je festival v programu kulturně bohaté Prahy výjimečný? „Východní a střední Evropa je oblastí, kde komunita nezávislých tvůrců v současnosti opět objevuje možnosti a potenciál vzájemné spolupráce. To je podstatným impulsem pro několik desítek spolupracujících umělců a odborníků, stejně jako příležitostí pro české a mezinárodní publikum. Festival Bazaar představí nejen výjimečné osobnosti na poli inovací, kreativity a uměleckého výzkumu východního pásu Evropy, ale umožní nám ocitnout se doslova ve víru dění těším se, že se divák stane svědkem tvůrčích procesů, které reflektují změny ve společnosti i proměny naší identity,“ vysvětluje ředitel divadla Alfred ve dvoře a pražský kurátor projektu Ewan McLaren.

Projekt Identity.Move!, v jehož rámci se festival koná, je mezinárodní platformou pro podporu teoretického a uměleckého výzkumu identity na poli současného tanečního a pohybového umění a performance. Jedná se o dvouletý projekt podpořený z fondu EU Culture, jehož hlavními koordinátory jsou Goethe Institut ve Varšavě, občanské sdružení Motus / Divadlo Alfred ve dvoře v Praze, Centre for Culture v Lublinu a State School of Dance v Aténách. 

www.identitymove.eu
www.alfredvedvore.cz


Autor článku: Klára Kadlecová

Festival Bazaar představí identitu v umění a pohybu v provokativních vizích tvůrců ze střední a východní Evropy