05.11.2019 10:27

Festival CSEKKOLD! 4.0 – překračování hranic v českém divadle

Ve dnech 8 – 10. listopadu 2019 proběhne čtvrtý ročník festivalu Csekkold! Na přehlídce české dramatiky a současného českého divadla se podílí budapešťské Divadlo Józsefa Katony. Během dvou dnů se v Maďarsku představí například Divadlo pod Palmovkou a Divadlo Husa na provázku. Vedle divadelních představení nabídne festival také dvě scénická čtení. Festival organizuje České centrum Budapešť ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a spolkem Divadlo Unlimited.

Festival zahájí představení, kterému česká kritika udělila titul Inscenace roku 2018. Shakespearovu řídce uváděnou hru Něco za něco nastudoval v Divadle Pod Palmovkou významný polský režisér Jan Klata.

LUCIE ORBÓK, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BUDAPEŠŤ, ZAKLADATELKA FESTIVALU:

„Bylo to poprvé, co Klata v České republice režíroval a hned se z toho stala událost. Jeho zpracování Shakespearova dramatu je provokativní a kritické a jsem velmi zvědavá, jak zareaguje maďarské publikum, které je dle mého názoru konzervativnější než to české. Letošním mottem festivalu je překračování hranic a dramaturgie se vědomě zaměřila na režisérské osobnosti, které působí nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí.“

Druhou inscenací, která se maďarskému publiku představí na velké scéně Divadla Józsefa Katony, je adaptace oceňované hry italského autora Stefana Massiniho Dynastie, kterou nastudoval s brněnským souborem Divadla Husa na provázku režisér Michal Dočekal. Rozsáhlá trilogie vznikla jako reakce na hospodářskou krizi v roce 2008 a skrze příběh o vzestupu a pádu rodinného impéria Lehmanů se hra stává jakousi učebnicí dějin kapitalismu. „Rozsáhlé drama o 330 stranách bylo přeloženo do 14 jazyků a snad nikde na světě se nehrála celá. Dočekalova verze má pouhé (!) tři hodiny a navzdory této délce se jedná o dechberoucí, svižné a vizuálně a hudebně velmi atraktivní představení.“  

Michal Dočekal je podobně jako Jan Klata zavedeným evropským režisérem, který pravidelně hostuje v zahraničí. Jeho první inscenace ve Vígszínházu (Dobrý člověk ze Sečuanu,2013) získala cenu za nejlepší maďarské představení na přehlídce POSZT. Divadelní přesahy a setkávání v rámci středoevropského prostoru se zdají být současným trendem. V případě hry Elity, která bude uvedena v rámci scénického čtení v režii Dankó Istvána, byl totiž český dramatik a režisér Jiří Havelka osloven Slovenským národním divadlem. Kontroverzní hru o tom, jak se naše společnost nedokázala vyrovnat s komunistickou minulostí režíroval Jiří Havelka na slovenské první scéně v roce 2017 a dodnes je tato úspěšná inscenace na repertoáru divadla.  Druhou hrou, která zazní v podání herců ze souboru Divadla Józsefa Katony bude drama Srdce patří za mříže mladého autora Davida Košťáka. Tato hra, jejíž výchozí situace vychází z kontroverzního uvedení  výstavy „Těla“, se ptá po společenské zodpovědnosti a volá po vzdoru vůči velmocím a porušováním lidských práv.

MARTINA PECKOVÁ ČERNÁ,  INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV

„Činohra a české drama patří kvůli jazykové bariéře k těm oblastem českého divadla, jejichž prezentace se v mezinárodním měřítku setkává s řadou překážek. Jejich propagaci věnuje proto Institut umění – Divadelní ústav (IDU) zvláštní pozornost, a proto iniciuje její internacionalizaci prostřednictvím vydávání překladových publikací, výroby titulků k inscenacím, podpory individuální mobility, odborných setkání  nebo přehlídek pro zahraniční publikum, ať již jako pořadatel nebo partner. Navíc jsme přesvědčeni, že právě za současných politických podmínek v zemích střední Evropy je diskuse nad aktuálními společenskými tématy, k níž může dát podnět právě tento typ mezinárodní výměny, více než potřebná.“

Česká představení budou uvedena s maďarskými a anglickými titulky.  Festival je realizován díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Institutu umění – Divadelní ústavu, Českého centra Budapešť, Ambasády ČR v Budapešti  a spolku Divadlo Unlimited.

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

Autor článku: Petra Jungwirthová