17.06.2022 09:33

Festival DISKURS 2022 (Německo) – výzva

Divadelní festival na pomezí umění a teorie DISKURS se koná v Giessenu od 14. do 30. října 2022. Festival hledá díla libovolného formátu a teoretické postoje k uvedenému tématu; umělecké nebo teoretické výzkumné projekty pro rezidenční program DISKURS.

Pod názvem smash|pause|trash se letošní ročník zabývá zpomalením a restrukturalizací sociální a umělecké praxe.

  • Smash: které patriarchální, kapitalistické a koloniální struktury musíme zničit?
  • Pause: jak můžeme reflektovat naše postavení a rozvíjet nové myšlenky v momentě ztišení a zpomalení?
  • Trash: jak můžeme tyto kusé myšlenky znovu poskládat do celku?

Uzávěrka 1. 7. 2022.

Více informací zde.

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/