24.05.2004 00:00

Festival Triangel 4

Od 10. do 20. června 2004 se v německé Kostnici uskuteční 4.ročník festivalu divadla pro děti a mládeřTriangel 2004. Představí se zde 28 představené z Německa, Rakouska, Švýcarska a Dánska. Dalších 6 představení bude putovních po oblasti kolem kostnického jezera jako součást výměny s hostujícími divadly. Pro odbornou veřejnost a návštěvníky semináře připravili pořadatelé tři tématické okruhy:

1. "Vítejte v Evropské unii." ASSITEJ Německo uvítá představitele z nových členských zemí EU na sympoziu vedeném Prof. Dr. Wolfgangem Schneiderem.

2. "Herzstücke!" je realizací QUATTRO-Project-u, rámci kterého jsou představeny nové hry pro děti a mládež z regionů: Katalánie, Lombardie, Rhone-Alpy a Bádensko-Wuerttemberska.

3. Objevte Německo! Skupina anglických divadelníků putujících po Německu se zastaví na festivalu.¨

Program festivalu je ke stažení v rámečku vpravo.

mail: StaerkJM@stadt.konstanz.de

tel: 0049.7531.900104

www.triangelfestival.net  

Autor článku: redakce