23.09.2012 11:47

Festival v Č.Krumlově uvedl premiéru Hassovy opery

Po téměř 300 letech dnes v barokním divadle českokrumlovského zámku zazněla novodobá premiéra opery Johanna Adolfa Hasse Aeneas v Cháonii. Je součástí Festivalu barokních umění. Diváci se v unikátním prostředí mohli díky režii Zuzany Vrbové a barokního orchestru Hof-Musici přenést na téměř tři hodiny do 18. století. Realizační tým šel cestou dobové rekonstrukce - od kostýmů po stylizované pohyby.

Obdiv u diváků pravidelně sklízí práce mašinistů, tedy specialistů na práci s divadelní technikou. V suterénu a v provazišti se jich o výměnu scén a působivé efekty staralo 14 v čele s kastelánem Pavlem Slavkem.
Na barokním divadle je podle něj úchvatná a působivá především celková harmonie technických a múzických principů baroka. Na pódiu tentokrát dojde ke třem proměnám: diváci uvidí interiér sálu, potom zahradu s hradbami města a nakonec město a přístav s vlnobitím a s příjezdem lodí v pozadí. "Jsou to typické barokní efekty plné dynamiky, pohybu, efektu a překvapení pro diváky. Velice přísně se tam sledují souvislosti perspektivy, barevné, výrazové, plynulost a přesvědčivost toho pohybu, jak výměny scény jako celku, tak jednotlivých efektů na scéně," popsal. Připomněl, že na obnově barokního divadla pracují už 15 let.

Hassova opera zpracovává epizodu z Vergiliovy Aeneidy. Poprvé byla provedena roku 1727 v Neapoli na objednávku rakouského vicekrále kardinála Michaela Friedricha z Althannu. Johann Adolf Hasse (1699-1783) patřil za svého života k nejvýznamnějším a nejoslavovanějším skladatelům. Žil a tvořil v hlavních centrech kulturního dění své doby, byl ve spojení s nejvlivnějšími evropskými dvory.

Českokrumlovské zámecké divadlo je mimořádnou památkou světového významu. Je jedním z nejstarších barokních divadel zámeckého typu dochovaných ve střední Evropě a reprezentuje nejkomplexněji dochovanou barokní divadelní scénu svého druhu na světě. Je tam dochována původní divadelní budova, jejíž část pochází z roku 1682, z roku 1766 pak vybavení hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika a rozsáhlý divadelní inventář.

Autor článku: ČTK: Jaroslava Mikešová, jpt, foto: Hof-Musici - Aeneas v Cháonii

Festival v Č.Krumlově uvedl premiéru Hassovy opery