27.11.2003 00:00

Finalisti súťaže Dráma 2003 a Divadelný trojboj 2003

Tlačová správa  

                                                                  

Organizátori:

Divadelný ústav Bratislava

Slovenské komorné divadlo Martin

Asociácia súčasného divadla

Projekt je organizovaný s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

 

Súťaž DRÁMA

Štvrt ročník súťaže Dráma (súťaž prebieha od roku 2000) vyhlásili Divadelný ústav Bratislava a Slovenské komorné divadlo v Martine. Súťaž pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku je anonymná. Najúspešnejšie texty budú prezentované prostredníctvom scénických čítaní v rámci Divadelného trojboja a vydané knižne v edícii Divadelného ústavu. Texty zaslané do súťaže nemôžu byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované, inscenované a ani inou formou prezentované. Do súťaže Dráma 2003 bolo prihlásených 19 textov.

Členovia komisie súťaže: Darina Abrahámová (predsedkyňa komisie, dramaturgička SND); Silvia Hroncová (riaditeľka Divadelného ústavu); Zora Jaurová (dramaturgička); Peter Kováč (dramaturg); Roman Polák (režisér); Géza Hizsnyan (divadelný kritik); Ján Šimko (dramaturg).

 

DIVADELNÝ TROJBOJ

Divadelný trojboj tvoria scénické čítania (dramaturgicko-režijná koncepcia + čítanie úryvku alebo celého textu) textov súťaže.

Divadelný trojboj je tvorivým stretnutím, ktorého ambíciou je vytvoriť priestor pre verejné čítanie finálových textov súťaže Dráma 2003, pre prezentáciu koncepcií ich možného javiskového tvaru a pre dialóg a konfrontáciu autorov textov s divadelnými praktikmi. Divadelný trojboj je o hľadaní a odhaľovaní, je začiatkom procesu tvorby inscenácie. Divadelný trojboj sa tento rok po prvýkrát uskutoční v Bratislave – v Štúdiu 12, 10. a 11. 12. 2003 – predbežný program:

 

DIVADELNÝ TROJBOJ 2003

Scénické čítania najlepších dramatických textov zo súťaže Dráma 2003.

Inšpiratívna konfrontácia dramatikov, režisérov a hercov. Diskusie s tvorcami a členmi komisie súťaže Dráma. Sprievodný program:

10. 12.

13.00 – 18.00 Scénické čítania a diskusie

19.00 Nemiestne divadlo Kairos, Banská Štiavnica

Karol Herian: Keď sa čaká na whisky. Réžia: Katarína Burdová

Hrajú: Miriam Kmeťová, Ivan Ladziansky, Karol Herian

Inscenácia jednej z najúspešnejších hier Drámy 2002

11. 12.

13.00 – 17.30 Scénické čítania a diskusie

17.30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dráma 2003

18.00 Peter Pavlac: Deus ex machina. Réžia: Patrik Lančarič

Hrajú: Lukáš Latinák, Marián Miezga, Patrik Minár

Inscenácia jednej z najúspešnejších hier Drámy 2001, ocenené špeciálnou cenou medzinárodného festivalu komorných divadiel Slovanský veniec 2003 v Moskve

20.00 Koncert skupiny Karpatskí pastieri a párty

Vstup na všetky podujatia je voľný.

 

Dráma 2003

Najúspešnejšie texty a mená finalistov:

(v abecednom poradí)

Michal Ditte: Dve slová Belisy Súmračnej… príbeh Evy Luny

Karol Herian: Garáž

Viliam Klimáček: Staré lásky

Eva Maliti-Fraňová: Panna z jaskyne

Peter Mrva: Večné deti

O zložení inscenačných tímov a detailnom programe Divadelného trojboja budeme včas informovať.

 

Romana Maliti

maliti@theatre.sk

Autor článku: příspěvky veřejnosti