22.04.2021 10:13

Firmy podnikající v živém umění již mohou žádat o dotace ve výzvě 3.3 z programu COVID – Kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) začalo ve čtvrtek 21. dubna přijímat žádosti ve výzvě 3.3 programu COVID – Kultura, kterou připravilo ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK). O dotaci mohou žádat firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Žádosti je možné podávat do 30. června 2021. 

O kompenzaci v souvislosti s koronavirem mohou požádat firmy a neziskové subjekty pořádající kulturní akce,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Jde například o divadla, organizátory hudebních či tanečních festivalů, pořadatele cirkusů, hudební kluby či ticketingové společnosti. V programu máme na pomoc připraveno 800 milionů korun.“

Maximální výše podpory na 1 žadatele je 10 milionů Kč. Žádosti se se podávají do 30. června 2021 prostřednictvím https://aisportal.mpo.cz, který podnikatelé znají z předchozích výzev.

„Podpora živé kultury pokračuje, považuji to vzhledem k pandemické situaci za naprostou nezbytnost. Program COVID-Kultura pro podnikající subjekty v této oblasti existuje již od léta minulého roku, příprava každé z výzev se vždy pečlivě konzultovala se zástupci profesních organizací,“ vysvětluje ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„MPO se ve spolupráci s představiteli kulturního sektoru podařilo do výzvy nově zapracovat zjednodušený výpočet dotace, který se odvíjí od dotace poskytnuté žadateli v rámci předchozí výzvy,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „Nebude tedy nutné dokládat faktury a další doklady k žádosti. Tím se urychlí vyplacení peněz. Je ovšem nutné podotknout, že ještě čekáme na schválení Výzvy Evropskou komisí  a až následně budeme moci posílat peníze.“

Žádosti ve výzvě 3.3. z dotačního programu COVID – KULTURA bude hodnotit MPO ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Dotaci bude vyplácet, při splnění potřebných podmínek, MPO. Podmínky a další informace jsou v samotné výzvě na www.mkcr.cz a www.mpo.cz/kultura. Metodickou podporu žadatelům bude poskytovat MK, dotazy lze posílat na e-mail osvc@mkcr.cz či je pokládat prostřednictvím celostátní telefonní linky pro firmy a OSVČ 1212.

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/