06.12.2019 09:53

Flying Laboratory of Theatre Practice Divadla Archa – výzva k účasti

FLAB (Flying Laboratory of Theatre Practice Divadla Archa) hledá účastníky pro nový projekt s pracovním názvem „Ti, kdo mluví sami za sebe“.

Máte silný příběh, zkušenost nebo názor, které chcete sdílet s ostatními? Chcete prožít dobrodružství divadelní tvorby od nuly?

Projekt staví na dlouhodobých zkušenostech umělců, členů FLAB, s prací na projektech dokumentárního divadla. Jejich práce je založena na zapojování lidí s různou životní a profesní zkušeností do tvůrčího uměleckého procesu. Východiskem je vždy vzájemné sdílení zážitků, zkušeností a osobních příběhů. Principem je respekt k tvůrčí osobnosti každého z účastníků procesu. Během praktických workshopů každý z umělců FLAB nabídne vlastní specifický přístup k práci. Jana Svobodová se bude zabývat slovem ve vztahu k prostoru a času. Jan Burian ml. představí principy práce se zvukem a hudbou. Jaroslav Hrdlička se bude věnovat využití medií pro účely divadelního vyjádření. Součástí bude dílna světelného designu Pavla Kotlíka.

Téma projektu nebude stanoveno dopředu, zůstane otevřené a proměnlivé. Účastníci workshopů by měli být ochotni experimentovat, hrát si a průběžně proces reflektovat.

Klíčová slova k tvůrčímu procesu: citlivost/paměť/respekt

K účasti na projektu se může přihlásit kdokoli bez ohledu na věk, vzdělání, povolání, kulturní kořeny, národnost atd.

První fáze projektu proběhne v březnu 2020 formou čtyř víkendových divadelních workshopů. Během nich umělci FLAB zapojí účastníky do otevřené tvůrčí práce a nabídnou jim „nástroje“ pro vlastní umělecké objevy.

Workshopy v první fázi projektu budou pro účastníky zdarma. Na základě výsledku těchto workshopů si členové FLAB zvolí spolupracovníky pro druhou fázi projektu, která se bude odehrávat v květnu 2020. Třetí fáze projektu na podzim 2020 by měla vyústit v divadelní představení. Od druhé fáze projektu budou účastníci za svou práci finančně odměněni. Výsledné představení by mělo být premiérově uvedeno v Divadle Archa na přelomu sezóny 2020/2021.

Jak se přihlásit:
Zájemci zašlou do 15. ledna 2020 motivační dopis, životopis, přehled svých časových možností a případné další relevantní informace produkční FLAB Romaně Sekáčové na E romana.sekacova@archatheatre.cz.

Podrobnosti o práci FLAB naleznete na www.flyinglaboratory.cz a www.archatheatre.cz

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz