16.03.2021 15:37

(Francouzská) bulvární komedie v českých divadlech: dotazník

Jakožto doktorandka na Ústavu translatologie FF UK v Praze si vás dovoluji oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se bulvární komedie a překladu dramatu.

Dotazník vznikl pro účely dizertační práce a jeho výsledky v ní budou
publikovány. Práce se zaměřuje na český překlad současné francouzské
bulvární komedie. Vedle analýzy překladatelských strategií vybraných
překladatelů má za cíl reflektovat pohled českých divadelníků,
divadelních odborníků a diváků na bulvární komedii a zjistit, jakou roli
má překlad v chápání bulvární komedie a utváření jejích rysů u nás.

Za vyplnění dotazníku vám děkuji.
Sára Dvořáková

Dotazník

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz