30.11.2021 11:39

Goethe-Institut vypisuje stipendium na překladatelskou dílnu

Německé středisko ITI, divadelní festival Mülheimer Theatertage a Goethe-Institut vypisují stipendium na překladatelskou dílnu v termínu 20. - 29. května 2022.

Praktická překladatelská dílna je spojena s návštěvami festivalových představení, diskusemi s autory, dramaturgy, režiséry, nakladateli a bude doplněna také informacemi o současných tendencích německojazyčné dramatiky a seminářem věnovaným autorské a divadelní praxi. Stipendium je určeno profesionálním překladatelkám a překladatelům, kteří překládají z němčiny do češtiny a jsou v kontaktu s českými divadly.

Stipendium zahrnuje náklady spojené s účastí na workshopu, ubytování a kapesné, o cestovné je možné požádat Goethe-Institut v Praze.

Své přihlášky (motivační dopis, bibliografie, profesní CV) zasílejte do 15. 1. 2022 na adresu: a.zagorski@iti-germany.de

Více informací

Autor článku: Monika Loderová