29.04.2020 09:00

Mezinárodní magisterský program se zaměřením na dramaturgii a performativní umění

Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem otevírá mezinárodní dvouoborový magisterský program zaměřený na komparativní dramaturgii a výzkum performativního umění.

Program je určený pro studenty, kteří mají zájem o uplatnění v oblasti festivalů, uměleckých přehlídek či dalších mezinárodních uměleckých projektů. Studenti absolvují dva semestry na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem a zbylé dva semestry na jedné z partnerských univerzit v Bruselu, Paříži, Oslu či Helsinkách. Přijatí uchazeči mají nárok na získaní stipendia. Uzávěrka pro zaslání přihlášek ke studiu je 31. května 2020.

Více informací o studijním programu

Kontakt:

Goethe University
Institute for Theatre, Film and Media Studies
Master programme Contemporary Dramaturgy and Performance Research/Master programme Dramaturgy
Norbert-Wollheim-Platz 1
D-60323 Frankfurt am Main

cdpr@tfm.uni-frankfurt.de

Autor článku: IDU, převzato z: https://www.culturenet.cz/