28.11.2017 12:10

Grant Center Stage Korea pro uspořádání korejského představení – výzva

Hlásit se mohou veškeré soubory schopné zajistit a uspořádat korejské představení (festivaly, divadla, prostory, sítě atd.). Projekt musí být realizovánv rozmezí od února 2018 do prosince 2019. Vystupující korejský soubor/umělce je třeba náležitě ohodnotit - ubytování, per diem a honorář. Grant v neposlední řadě pokrývá cestovné pozvaných umělců. Uzávěrka do konce listopadu 2017.

Lze vybrat ze dvou typů projektu. Tedy buď jedno místo/festival hostící korejské umělce/soubory či soubory. Nebo zorganizovat tour korejských umělců na více místech/festivalech. Doporučeno je také představení doplnit doprovodným programem  a zapojit vystupující - workshop, přednáška, setkání atd.

Na uvedený mail je třeba zaslat přihlášku a ukázky dosavadní aktivity, například záznamy představení, booklet a podobně. V příloze jsou obsaženy obrázky, které grantový projekt prezentují.

csk@gokams.or.kr

http://eng.gokams.or.kr/01_kams/kams_view.aspx?Idx=231&flag=notice

Autor článku: Převzato z: http://www.culturenet.cz/