25.03.2021 15:22

GREEN DRĀMA: Zborník divadelných hier rovnomenného projektu Divadelného ústavu v Bratislave

GREEN DRĀMA
Zborník divadelných hier rovnomenného projektu Divadelného ústavu v Bratislave

(Pavol Weiss, Adriana Krúpová, Dušan Vicen, Uršuľa Kovalyk, Miklós Forgács, Dodo Gombár, Peter Janků, Gabriela Alexová, Kamil Žiška, Marek Godovič, Slavka Civáňová, Jana Micenková, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka, Samuel Chovanec)

Od momentu, keď Henrik Ibsen napísal Nepriateľa ľudu, prvú z moderných hier s environmentálnymi motívmi, prešlo už viac ako storočie. Doktora Stockmanna, ktorý identifikoval, že odpadová voda z garbiarne ničí miestne liečivé pramene a spôsobuje zdravotné riziká, síce všetci vypočuli, no vo výsledku aj zdiskreditovali. Paralela tejto dnes už klasickej drámy s realitou je zarážajúca. Aj preto začiatkom októbra 2018 vyhlásil Divadelný ústav projekt pre profesionálnych dramatikov a dramatičky s názvom GREEN DRĀMA, ktorého cieľom bola podpora vzniku nových dramatických textov týkajúcich sa pálčivých tém ekológie a environmentalistiky. Texty spája ich aktuálnosť a jedinečnosť v spôsobe sprostredkovania pohľadu na ničenie, resp. ochranu planéty a ľudí na nej.

Publikácia prináša divadelné hry 15 autorov a autoriek, ktorí pri písaní spolupracovali s troma dramaturgičkami – Andreou Dömeovou, Vladislavou Fekete a Miriam Kičiňovou.
Odborným konzultantom bol divadelný kritik Miloslav Juráni a koordinátorkou celého projektu dramaturgička Lenka Čepková.
Grafický dizajn a zalomenie: Martin Mistrík (zelenaluka.sk)
Ilustrácie: Mirka Rudášová (Rudá Sova)

Viac informácií o projekte a o publikácii sa dozviete na webovej stránke Divadelného ústavu v Bratislave (www.theatre.sk).

Na tomto linku nájdete video s ukážkami jednotlivých textov, ktoré pri príležitosti alternatívnej verzie festivalu súčasnej drámy - Nová dráma/New Drama v októbri 2020 načítali slovenské herečky a herci. Video je obohatené o vyjadrenie Lenky Čepkovej (koordinátorky projektu), Miloslava Jurániho (odborného garanta) a Martina Mistríka (grafického dizajnéra).

Autor článku: https://www.theatre.sk/