18.05.2023 10:14

HAMU: konkurz (tajemník/tajemnice)

Děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice Hudební a taneční fakulty AMU (HAMU).

Požadavky:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Praxe ve vedoucí pozici a/nebo při řešení velkých projektů, výhodou praxe v prostředí vysoké školy
 • Zkušenosti v samostatném řízení ekonomické, správní a personální agendy
 • Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 • Znalost cizího jazyka vítána
 • Nutná znalost PC (Word, Excel, Powerpoint), výhodou znalost finančního informačního systému iFIS
 • Negativní osvědčení podle § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., morální a občanská bezúhonnost

Popis hlavních pracovních činností:
Tajemnice/tajemník řídí fakultu v oblasti finančních záležitostí, administrativy, provozu a správy, nakládá s majetkem svěřeným fakultě, sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání, koordinuje investice do rozvoje fakulty, zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních v rozsahu pověření děkana.

Výběrové řízení bude mít formu osobního pohovoru se členy komise, kdy uchazečka/uchazeč především slovně doplní své CV a rozvede motivační dopis.

Nabízíme:

 • 25 dnů dovolené
 • Stravování v objektu fakulty
 • Zaměstnanecké benefity dle aktuální Kolektivní smlouvy
 • Práci v příjemném uměleckém prostředí Malé Strany

Přihlášky spolu s:

 • aktuálním profesním životopisem včetně přehledu dosavadní praxe,
 • doklady o dosaženém vzdělání,
 • motivačním dopisem

zašlete e-mailem na adresu jitka.komrsova@hamu.cz nejpozději do 15. 6. 2023.

Platové zařazení podle vnitřního mzdového předpisu AMU.
Rozsah úvazku: 1,0

Nástup k 1. 8. 2023, případně dle dohody

Výběrové řízení proběhne v úterý 20. 6. 2023 v prostorách Hudební a taneční fakulty AMU.

 

Autor článku: převzato z: https://www.hamu.cz/